Lokalpolitik

Grænsekontrol med problemer

Ny aftale på vej for lystbådehavnen i Skagen

SKAGEN:Den stadig manglende "grænsekontrol" på Skagen Havn var blandt de emner, som byrådsmedlem og 2. viceborgmester Leo Skjødt Mikkelsen tog op på den konservative generalforsamling torsdag aften i Skagen. - Fødevaredirektoratet har sammen med EU's inspektører været her for at besigtige faciliteterne, og vi afventer fortsat med spænding deres afgørelse. Sidste år mistede vi mellem 15.000 og 20.000 tons, som blev kørt til Hirtshals på grund af den manglende grænsekontrol i Skagen, oplyste Leo Skjødt Mikkelsen. - Noget som er fuldstændig tåbeligt i den forbindelse er, at nu har inspektionen så været i Skagen for at kigge på faciliteterne, og så tager de hjem og ser på bilag og det hele, og når de så har besluttet sig for, om det er i orden eller ej, kommer det næste spørgsmål, om Skagen Havn egentlig skal godkendes som grænsekontrolsted. Man starter altså med at stille krav til faciliteterne, og først derefter tager man debatten, om vi skal have et grænsekontrolsted. Vi kan risikere at få godkendt faciliteterne, men ikke blive godkendt som havn. Skagen Havn var i 2002 Danmarks største fiskerihavn målt i både tons og kroner. - Det er en position, som vi med rette er stolte af, og som vi i fællesskab skal kæmpe for at bibeholde. Årsagen til det flotte resultat skyldes blandt andet, at vi i kommunen har mange store konsumfiskeindustrier og en af verdens mest moderne fiskemelsfabrikker. - De ikke alene modtager råvarer fra vore egne fartøjer, men de har samtidig indset, at det er nødvendigt med udenlandske tilførsler. Værdiafgifter eller vareafgifter, som vi kalder det, er havnens hovedindtægt, så havnens økonomi er tæt forbundet med værdien på disse landinger. - Havnens regnskab for 2002 var meget flot, og den positive tendens er fortsat i indeværende år, så til dato har det været en økonomisk god forretning for kommunen at investere i havnen, sagde Leo Skjødt Mikkelsen, der også kom ind på lystbådehavnen og Aalbæk Havn. - Lystbådehavnens lejeaftale med den kommunale havn er opsagt med virkning per 31. december 2003, så er det spændende, om der kommer en ny og for havnen bedre aftale, eller om havnen vælger selv at stå for lystbådehavnen. Der skal ikke være tvivl om, at jeg helst ser, at opgaven fremover kommer til at ligge i havnedirektørens regi. - Ligeledes skal vi snarest arbejde hen imod, at Aalbæk Havn bliver en integreret del af Skagen Havn. Derved vil der kunne opnås en både økonomisk og driftsmæssig synergieffekt til gavn og glæde for begge havne, konstaterede Leo Skjødt Mikkelsen, der også fortalte lidt om erfaringerne fra sit første år i byrådet. - Byrådsmøderne har ikke været de mest ophidsende i det forløbne år. Ikke fordi der har manglet opgaver, men det er vel mere et udtryk for, at tingene er blevet forhandlet på plads inden byrådsmøderne. Et udtryk for at vi taler godt sammen. - Arbejdet i social- og sundhedsudvalget er et større og mere tidskrævende arbejde, end jeg forestillede mig fra starten, men det er det ikke blevet mindre interessant af. Befolkningssammensætningen i kommunen ændrer sig jo hurtigt i disse år. Vi bliver flere og flere ældre og færre og færre yngre medborgere. Det betyder, at vi til stadighed får øgede omkostninger i de sociale ydelser, noget som vi hele tiden må forholde os til i udvalget, fastslog Leo Skjødt Mikkelsen.