Grænsekontrollen gælder også for søens folk

Grænsekontrollen omfatter også marinaer og fiskerihavne

Lystsejlere fra andre lande skal ikke føle sig i sikkerhed for Skat's ekstra toldkontrol, selvom man har besluttet sig for at tilbringe et par dage i Amtoft. Skat kommer nemlig over det hele.Arkivfoto

Lystsejlere fra andre lande skal ikke føle sig i sikkerhed for Skat's ekstra toldkontrol, selvom man har besluttet sig for at tilbringe et par dage i Amtoft. Skat kommer nemlig over det hele.Arkivfoto

De seneste uger har landets medier intensivt dækket den skærpede toldkontrol, som er kommet på baggrund af Dansk Folkeparti's krav om øget grænsekontrol som en betaling for at støtte regeringens politik om blandt andet en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. På det seneste har EU inspiceret grænseovergangene til Tyskland og Sverige for at sikre sig, at de danske regler stemmer overens med Schengen aftalen. Men grænse- og toldkontrol er ikke kun en foreteelse, der bliver udøvet i lufthavne eller ved vejbaserede grænseovergange. Toldkontrollen dækker også havne og marinaer, hvor lystsejlere og fiskefartøjer fra andre lande anløber dansk territorium. Pressemedarbejder ved Skat Finn Serup fremhæver som det første, at der ikke er den store forskel på nu og tidligere. Han siger, at Skat altid har foretaget stikprøvekontroller ved både landbaserede grænseovergange samt havne og marinaer. - Men med toldaftalen vil det nu i fremtiden ske lidt oftere, påpeger han. Toldkontrollen er uanmeldt, og Finn Serup sammenligner den med p-vagterne, som tjekker bilernes parkeringstid uanmeldt. Tolderne kan meget vel komme kørende til den lokalitet, som de vil stikprøvekontrollere. Finn Serup er ikke bekendt med, om der er toldere eller ej i Thisted, men det har ingen indflydelse på stikprøvekontrollerne. - Tolderne kan sagtens komme kørende til for eksempel Thisted for at foretage en stikprøvekontrol. Hvordan det i praksis sker, ønsker Finn Serup ikke at komme nærmere ind på, og han understreger, at Skat kun gør, hvad myndigheden altid har gjort, bare at det nu sker lidt oftere.