Lokalpolitik

Grænseoverskridende fællesskab

Den Skandinaviske Triangel bevæger sig fra vision til realitet

NORDJYLLAND:Politikere i Nordjylland, Vestsverige og Sydnorge vil gøre det nemmere for virksomheder i de tre grænseregioner at få et samarbejde i gang, og et produktionsfællesskab mellem de regionale tv--kanaler skal øge befolkningernes kendskab til hinanden og bidrage til styrkelse af fællesskabet. Det er blot to af de tiltag med henblik på at virkeliggøre visionen om en stærk vækstalliance, Den Skandinaviske Triangel, som netop aftalt på et politikertræf i Göteborg mellem Nordanmark, Västra Götalandsregionen i Sverige og de norske fylker Vest- og Aust Agder samt Telemark. En kontaktbørs for virksomheder på det maritime område, "Maritimt Partenariat 2004", er planlagt til Grimstad, Norge, 24. og 25. marts næste år. Der kan blive tale om handel med varer, serviceydelser, vidensdeling, fælles indkøb, fælles læring og erfaringsudveksling samt etablering af netværk. På mødet blev det besluttet, at fremtidens kulturformidling i Den Skandinaviske Triangel skal styrkes med dannelse af et tv-produktionsfællesskab. Der skal produceres 10 tv-programmer hver på 20 minutter til formidling via de regionale tv-kanaler, NRK Sørlandet i Norge, SVT Väst i Sverige og TV2Nord i Danmark. Programmerne lægges, så de kan sendes samlet og/eller opsplittet via de distributionskanaler, som de tre selskaber råder over - og der lægges op til et samspil mellem traditionelt og digitalt tv, bredbånd og internet. Produktionsfællesskabet regner med at kunne starte planlægning af programproduktionen og en pilot-produktion i denne måned. Den egentlige produktion forventes at begynde i eftersommeren med programsendinger fra oktober. Netundervisning med garanti På it-området satses der på at udbygge den forskningsmæssige og kommercielle styrkeposition indenfor internetbaseret undervisning og efteruddannelse på mindre og mellemstore virksomheder. Udbuddet er enormt, og det er et problem at skabne overblik og vurdere kvalitet, men de sydskandinaviske udbydere af e-læring har lovet at bidrage til udvikling af et kvalitetssystem. Konkret etableres der nu samarbejde mellem Aalborg Universitet, IT-universitetet i Göteborg og Høgskolen i Agder og et stort antal små og mellemstore virksomheder samt e-læringsproducenter/-udbydere for udvikling af en fælles standard for kvalitetscertificering af e-læringsprodukter- og processer for erhvervsvirksomheder i de tre regioner. kultur og erhverv De nordiske regionalpolitikere erkender, at kulturen og kulturlivet i stigende grad er blevet blevet en del af et stærkt voksende globalt marked for oplevelser, underholdning, events og livsstil og dermed stiller de regionale kulturinstitutioner, turistforetagender og erhvervsvirksomheder i en ny og skærpet konkurrencesituation. For at styrke samarbejdet mellem de offentlige institutioner og private aktører og udvikle kompetancerne og øjge forstærke netværkerne og har politikerne i den Skandinaviske Triangel taget inititivbet til en en oplevelseskongres. Oplevelseskongressen marts-april 2004 i Borås i Västra Götaland skal medvirke til at udvikle kreative partnerskaber mellem virksomheder og kunstnere. Det er bl.a. tanken at sende kunstnere direkte ud på virksomhederne.