EMNER

Grænser for effektiviteten

Læserbrev

OMSORG:Jeg er glad for at rådmand Tina French (V) svarer på mit indlæg fra 27-08-09. Tina F. skriver at politik handler om holdninger og ideer og deri vil jeg give hende ret. Men så stopper enigheden også. Modsat Tina F. mener jeg, at omsorgen for børn, ældre og handicappede er for vigtig en opgave til, at vi skal eksperimentere med at sende det i udbud. Jeg mener at kommunerne - og i særdeleshed Socialdemokraterne, er garanter for at udøve denne omsorg, for dem der har behov! Jeg går ind for effektivitet, men jeg mener at ordene etik, værdighed og faglighed er så væsentlige faktorer i arbejdet med vore medmennesker, at de ikke må underlægges kravet om at effektivisere/spare som det eneste parameter for succes. Tina F. skriver, at vi har en effektiv handicapafdeling? Desværre har vi også en handicapafdeling hvor medarbejderne mere og mere udfører basale plejeopgaver og ikke det socialpædagogiske udviklingsarbejde, som borgerne har krav på og som medarbejderne brænder for at udføre. Hvad angår de borgere, som Aalborg Kommune køber pladser til udenfor kommunen, har jeg ikke tænkt den tanke bare at trække dem hjem. Selvfølgelig skal vi respektere det enkelte menneskes ret til at bo et trygt sted, men jeg tænker, at en kommune af Aalborgs størrelse burde have den slags tilbud i eget regi, til kommende borgere der har brug for de specialiserede tilbud. Tina F. slutter med, at gøre mig opmærksom på hvor heldig jeg er, da jeg er ansat i en forvaltning der ikke bare snakker om afbureaukratisering, men gør noget ved tingene. Og det er jeg da glad for. Men der havde nok været større glæde blandt medarbejderne, hvis ikke den nuværende regering hældte regler ud over kommunerne, i deres forsøg på at detailstyre alt. Det har om noget været med til at gøre glæden ved arbejdet mindre. Og så lyder det altså lidt hult, når et medlem af Venstres hovedbestyrelse snakker om at afskaffe unødvendige regler og bureaukrati. For det er da om nogen Venstre og Konservative der er arkitekterne bag den omsiggribende registrering af alt! I Aalborg byråd vil jeg arbejde for, at få anerkendelsen og arbejdsglæden tilbage til medarbejderne. Arbejde for at de forskellige medarbejdergrupper i Aalborg Kommune kan gøre det de er bedst til: Nemlig at arbejde med og for de borgere som det drejer sig om, og ikke kun blive målt på hvor hurtigt og billigt opgaven kan udføres. For det handler om medmennesker og de må ikke kun gøres til et spørgsmål om penge.