USA

Grænser for USA's enerådighed

Selv en meget enerådig supermagt, der ved flere lejligheder har valgt at sætte sig uden for fællesskabet, kan komme til fornuft: I stedet for som oprindeligt at sætte sig på al magt i et krigshærget Irak lægger USA i sit tredje oplæg til et resolutionsforslag op til, at FN skal spille en lang større rolle i genopbygningen og videreførelsen af Irak. Og dette arbejde er da også en fælles opgave. Derfor virker det såre sympatisk, at FN's generealsekretær, Kofi Annan, ifølge oplægget får til opgave at udpege en særlig Irak-koordinator, som skal sørge for humanitær hjælp og genopbygning og med dannelsen af en overgangsregering. At lade USA være alene vil næppe mindske visse landes had til supermagten.