Lokalpolitik

Grænser

Brian Lykke har så inderlig ret i, at der er grænser for, hvad man kan byde borgerne, og det gælder da også de evindeligt stigende skatter. Brian Lykke ved jo så udmærket, at kommuneskatten vender den tunge ende nedad og det som borgerne får i øget service fra kommunen, det kommer de i virkeligheden til a betale i dyre domme over skatten. Det er et af de steder, hvor SF i byrådet spiller et dobbeltspil. Øgede skatter betyder en stigende umyndiggørelse af borgerne, som i stigende grad tvinges til at tage det, som det offentlige tilbyder i modsætning til det private udbud, hvor man selv kan vælge. Tordenskjoldsfonden har SF selv stemt for. Jeg var den eneste i byrådet, som gik imod, fordi jeg ønskede en kontrol af økonomi og værdi af samme projekt og derfor ønskede det lagt ind under Kulturudvalget, men nu blev det altså borgmesteren og Chris Sørensen, som skulle stå for ledelsen. Det samme gælder boligområdet, hvor vi i kommunen har et vanvittigt overskud af boliger og planlægger endnu mere. Hvor er SF i den sag? Det er et af de store problemer, men så snart der står socialistisk pamp på et foretagende, så er SF totalt lammet. I budget 2004 er der givet forhøjede bevillinger til både rengøring hos ældre og demente. Begge dele efter behov og det må være naturligt, at man ser, hvorledes udviklingen bliver. Man kan blive lidt for populistisk. Trods alt er der dog tænkende mennesker også i Frederikshavns kommune. Enkelte er måske til og med pædagoger og hører også mislydene i den høje larmen og de skrigende toner.