Grænserne glemt

EU/FLYGTNINGE:Europas befolkning siger nej til den nye traktat, bl.a. fordi EU ikke afviste den islamiske trussel forklædt med humanistiske ord som "flygtning" og "indvandrer". EU åbnede sine grænser indadtil, men glemte at forsvare dem udadtil. I Anders Fogh Rasmussens første regeringsperiode er der til Danmark fra ikke-europæiske lande givet opholdstilladelser til 43.134 personer. Ifølge de seneste tal, opstillet fra HK, er der nu 700.000 indvandrere og efterkommere i Danmark. Som regeringens støtteparti er Dansk Folkeparti ikke synlig i indvandrerpolitikken, selv om de havde gode kort på hånden. F.eks. "vedtagelsen af finansloven". Integrationsminister Bertel Haarder har erklæret, at der ikke bliver flere stramninger på indvandrerpolitikken i denne regerings tid. Der er stadig brug for et parti, der tør sige nej til indvandringen, men ja til et andet skattesystem: Fremskridtspartiet.