GRÆNSEVÆRDIER

Det tyske standardiseringsinstitut VDE har lavet nogle grundige målinger, der viser, at en fabriksny mikrobølgeovn lækker mikrobølger i størrelsesordenen 10 watt/m2. Ifølge strålesekspertgruppen ICNIRP må det enkelte apparat netop lække op til 10 watt/m2, hvis man skal være sikker på ikke at tage skade af reststrålingen. Dermed er det sandsynligt, at en slidt eller lidt beskidt ovn lækker flere stråler, end ICNIRPs anbefalinger foreskriver. De gældende danske grænseværdier for, hvor meget en mikrobølgeovn må lække, er betydeligt lempeligere end ICNIRPs. Her er tallet 50 watt/m2. I Danmark er det teknisk muligt at måle lækagestrålingen fra en mikrobølgeovn og derudfra skønne sig frem til, om brugeren er i fare. Det er der bare ikke nogen, der løbende gør i dag. Elektricitetsrådet vil dog se nærmere på, om man kan måle lækagestrålingen fra de mikrobølgeovne, der står rundt omkring på de danske restauranter, i fastfoodkæder og lignende. For her står brugerne ofte i mange timer foran ovnene uden at kunne træde et par meter væk og dermed undgå den voldsomme eksponering. Der er endnu ikke blevet udviklet nogle europæiske standarder til mikrobølgeovne, som med sikkerhed kan sikre brugerne mod stråleskader. De grænseværdier, vi bruger i dag er ifølge lektor Sianette Kwee for høje. De tager kun hensyn til, om der sker termiske - varmefremkaldte - skader i kroppen, når vi bliver bestrålet. Vores elektriske system og nervesystem bliver påvirket ved meget lavere doser stråling, siger hun og forklarer at de skader man kan få ved de lave stråledoser kaldes atermiske skader, og det er noget man forsker meget intensivt i Sverige. Kilder: VDE, Dansk Standard, CENELEC, ICNIRP, Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet.