Grænseværdierne skal holdes

{ SÆBY: En privat virksomhed i Sæby Kommune, der har problemet med kvaliteten af vandet i firmaets egen boring, får ikke dispensation for grænseværdierne om nitrat. Det har et flertal i teknisk udvalg afgjort. Kun Søren Voss Jensen (Kommunelisten) og Jens Mørk (V), ønskede at give dispensationen. Gentagne måling af vandet fra boringen viser et indhold på cirka 100 mg/l nitrat. Grænseværdien er 50 mg/l. Virksomheden begrundede ønsket om dispensation med, at vandet ikke bruges til drikkevand, men kun til rengøring og håndvask. Embedslægen fik sagen til udtalelse og kunne anbefale en dispensation, hvis det er korrekt, at vandet ikke drikkes. Men et flertal i teknisk udvalg havde altså en anden holdning. { SÆBY: Sæby Handicapråd er lavet for at gøre handicappedes forhold bedre. Men i sagen om den nye, men ubrugelig rampe til Sæby Nordstrand, er rådet årsag til, at en afklaring trækker ud. Teknisk udvalg har penge på kontoen til at lave rampen, som kørestolsbrugere og gangbesværede kan bruge den, men udvalget ønsker ikke at lave endnu en dårlig løsning. Derfor sendte udvalget et nyt projekt omfattende en 25 meter lang rampe til høring i handicaprådet. Meningen var, at teknisk udvalg skulle have behandlet sagen på sit møde 9. maj. Men man måtte udsætte sagen, fordi der ikke var kommet fra fra handicaprådet. Sagen er endnu ikke blevet behandlet, så noget kunne tyde på, at kørestolsbrugerne må belave sig på en endnu en sommer uden adgang til den dejlige strand. { SÆBY: Det store renseanlæg syd for Sæby, der renser spildevand fra hele kommunen, fungerer godt. De ansatte på amtets vandmiljøkontor har endevendt de analyser, der er lavet på renseanlægget i 2005, og resultatet er positivt. Renseanlægget har overholdt de gældende udleningskrav.