Dyr

Græs haves - husdyr søges

Thy Statsskovdistrikt har svært ved at finde lejere til 115 hektar græsarealer

Forstfuldmægtig Claus Rasmussen, Thy Statsskovdistrikt, ved Tuekær i Vilsbøl Plantage, vest for Nors Sø - cirka 60 ha. til afgræsning, hvis nogen ellers vil leje arealet - eller et af de fire andre græsningsarealer, skoven forsøger at leje ud. Foto: Jens Fogh-Andersen

Forstfuldmægtig Claus Rasmussen, Thy Statsskovdistrikt, ved Tuekær i Vilsbøl Plantage, vest for Nors Sø - cirka 60 ha. til afgræsning, hvis nogen ellers vil leje arealet - eller et af de fire andre græsningsarealer, skoven forsøger at leje ud. Foto: Jens Fogh-Andersen

SØHOLT:Naturpleje ved at lade husdyr afgræsse bestemte arealer har i en årrække været en mulighed til gavn for både Thy Statsskovdistrikt og for de landmænd, der har forpagtet et græsningsareal af skoven, men sådan er det ikke længere. Lige nu leder Thy Statsskovdistrikt med lys og lygte efter nye forpagtere til et samlet græsningsareal på 115 hektar fordelt på fem jordstykker, det største, Tuekærfennen i Vilsbøl Plantage på 57,8 hektar, det mindste et 4,7 hektar stort areal ved Svinkløv. - For fire-fem år siden stod de interesserede nærmest i kø, når græsningsarealerne skulle bortforpagtes, men det var før den nuværende landbrugsreform, konstaterer forstfuldmægtig Claus Rasmussen, Thy Statsskovdistrikt om tidligere tiders interesse der på mange måder lignede den nutidige interesse, når statsskovdistriktet udlejer jagtarealer. - Her er der nærmest tale om et tilløbsstykke, når kuverterne med tilbud på jagten bliver åbnet, siger Claus Rasmussen. Lejen på græsningsarealerne afhænger langt hen ad vejen at interessen for at forpagte dem. Men den er absolut rimelig. Da erhvervslandmændene ikke i samme grad som før har brug for arealerne, håber Claus Rasmussen at finde nye lejere blandt fritids- og hobbylandmænd. De kan i lighed med andre landmænd også give bud på leje af arealerne, som kan bruges til afgræsning med heste, får og meget gerne også kødkvæg. - Landmændene ved, at der er mulighed for at leje græsningsarealer hos os, men jeg håber også, at hobby- og fritidslandmændene får øjnene op for muligheden, siger forstfuldmægtigen. Han understreger, at skovens interesse i at udleje de fem arealer er meget andet en rent forretningsmæssigt. Afgræsningen af de 115 hektar indgår nemlig i plejen af områderne, som her kan ske helt naturligt. - Egentlig vil jeg hellere have spor efter kreaturer end traktorspor på arealerne - og det er langt bedre at lade kreaturerne holde bevoksningen nede gennem afgræsning end det er at gøre det med motorsav og grenknuser. Naturpleje med husdyr sker fuldt ud på naturens, miljøets og friluftslivets præmisser, siger Claus Rasmussen. Hensynet til natur og miljø gør imidlertid også, at forpagterne af arealerne er afskåret fra at bruge pesticider og gødske arealerne ligesom de dyr, der sættes ud på dem, er henvist til at leve af det græs, der vokser naturligt i området. De udbundne dyr må nemlig kun få tilskudsfoder i en uge efter, de er sat ud og i et par uger inden, de tage hjem igen.- Arealerne skal være i naturlig balance, og når man er afskåret fra eksempelvis at give tilskudsfoder, er det vanskeligt at bruge arealerne til opfedning af kvæg, siger Claus Rasmussen. Fristen for at give et bud på leje af arealerne udløber om et par uger. Claus Rasmussen håber at der til den tid er flere kuverter med tilbud på lejen på arealerne, som i øvrigt ønskes bortforpagtet for en periode på fem år.