Landbrugspolitik

Græsmarker kan genopdyrkes

Fremover skal landmænd, der frivilligt har indgået såkaldte MVJ-aftaler om at henlægge deres marker til græs i fem år, have større mulighed for at opdyrke græsmarken igen.

Som reglerne er i dag kan kommunen forhindre dyrkningen af marken, hvis den ligger i et Natura 2000-område, altså et sårbart naturområde. Nu kommer der nye regler, der betyder, at landmanden må genopdyrke græsmarken under betingelse af, at den samlede reduktion i nitratudvaskningen til Natura-2000-området fortsætter - og at det i øvrigt ikke vil skade miljøet og naturen i området, hvor græsmarken opdyrkes. Bekendtgørelse Det fremgår af en ny bekendtgørelse, som miljøminister Karen Ellemann (V) netop har sendt i høring. - Vi har haft en uholdbar situation, hvor en række landmænd har oplevet, at de har købt katten i sækken. Bekendtgørelsen skal skabe proportioner i tingene og sikre, at der fremover er tillid til de MVJ-aftaler, der er et væsentligt værktøj i naturindsatsen, siger miljøministeren. Natura 2000-områderne vil stadig blive beskyttet mod nitrat. Landmænd vil fortsat ikke uden videre kunne få lov til at genopdyrke marker tæt på særligt følsomme Natura 2000-områder, hvor opdyrkningen i sig selv vurderes at kunne skade områderne. Det samme gælder også for områder, hvor der har udviklet sig et værdifuldt dyre- og/eller fugleliv på stedet.