Græsning skal begrænse staldlugten

Landmand må opføre ny kostald - hvis kvierne sendes på græs om sommeren

SKOVSGÅRD:En landmand med ejendom nær Ny Skovsgård har i anden omgang fået en såkaldt lokaliseringsgodkendelse af teknisk udvalg til at bygge ny staldbygning på 1675 kvadratmeter. Første ansøgning fra landmanden blev afslået, da teknisk udvalg mente, at den store besætning kunne give anledning til lugtgener i dele af Ny Skovsgård. Landmanden søgte igen om tilladelse og gjorde da opmærksom på, at både malkekøer og kvier sendes på græs hele sommeren, og at de derfor ikke vil lugte i den varme periode. Det oprindelige afslag tog udgangspunkt i en vejledende lugtberegning, som tog udgangspunkt i, at alle kreaturer var på stald hele året Teknisk udvalg har nu givet tilladelsen, under forudsætning af, at kvierne som minimum altid er på græs fra 1. maj til 1. oktober, og at stalden indrettes sådan, at den lugter mindst muligt. Men dermed kan landmanden ikke bare gå i gang med at bygge. Nu løber der en fire ugers klagefrist for afgørelse, og hvis ikke der er klager, går sagen videre til Nordjyllands Amt, som vil foretage en såkaldt VVM-screening, en undersøgelse af, om der skal udfærdiges en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet). Grænsen for obligatorisk VVM-redegørelse er 250 dyreenheder, og de 120 køer, der er tale om, svarer til 210-215 enheder, oplyser miljøtekniker Carsten Christensen, Brovst Kommune. Samtidig med dette skal selve byggesagen behandles, og med hensyn til placering af gyllebeholder skal landmanden have zonetilladelse af kommunen. Kravet fra teknisk udvalg er, at gyllebeholderen skal placeres mindst 300 meter fra byzone.