Lokalpolitik

Græsrødder kræver fyringer omstødt

Afskedigelserne kan være en følge af partipolitiske drillerier

HOBRO: Fire græsrodsbevægelser inden for miljø og planlægning går nu fælles front i et sidste forsøg på at få omstødt fyringerne i teknisk forvaltning. Det er specielt fyringerne af kommunens eneste arkitekt samt miljømedarbejderen, som bekymrer. - Fyringerne er i klar modstrid med den politiske aftale i den miljøhandlingsplan, der blev vedtaget for bare to år siden. Heri står der netop, at miljøhensyn har høj prioritet i planlægningen, påpeger de fire miljøorganisationer i en fælles skrivelse, der netop er tilgået byrådet. De fire organisationer er Borgernes Miljøforum, Bedre Bymiljø, Netværk Mariager Fjord og Danmarks Naturfredningsforening. Alle fire foreningsformænd, Bo Graugaard, Kirsten Hjarnø Mathiassen, Mogens Hedegaard og Kaj Nissen, er dybt frustrerede over den politiske beslutning, som er en følge af de besparelser, der er indeholdt i det kommunale budget for 2004. Det kan få katastrofale konsekvenser for det arbejde, foreningsformændene som frivillige er med til at varetage. Specielt er der dystre udsigter for Borgernes Miljøforum som organisation. Formand Bo Graugaard forudser, organisationen vil blive nedlagt inden for den nærmeste fremtid. Organisationen blev på initiativ af teknisk udvalg oprettet så sent som i år 2000, og sekretariatsfunktionerne varetages af Agenda 21-medarbejderen, som man har valgt at fyre. - Derfor må arbejdet nu anses for at være spildt. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan arbejdsfunktionen kan overtages af de frivillige i kernegruppen bag Borgernes Miljøforum, skriver Bo Graugaard og de øvrige tre formænd i deres fælles henvendelse til byrådet. Og at det ikke er småting, Borgernes Miljøforum har sat sit aftryk på, fremgår af samme skrivelse til byrådet. Udover miljøhandlingsplanen kan nævnes byfornyelsen i Skibsgade, borgermøder om bl.a. Polititorvet, affaldsplanen og senest initiativer i forbindelse med oprettelsen af en græsningslav i Hobro. Det er ikke kun miljøarbejdet, der i følge de fire formænd amputeres. Det samme gør også byplanlægningen. Fyringen af den kommunale arkitekt kaldes direkte en alvorlig fejltagelse. - Med fyringerne sender kommunen et signal til sine borgere og omverdenen om, at den anser by- og landskabsplanlægning, miljøforbedringer, energibesparelser og borgerinddragelse som så ligegyldige, at der ikke skal ofres ressourcer til disse formål, konstaterer foreningernes formænd. De slutter deres henvendelse til byrådet med at så tvivl om, hvorvidt det i det hele taget er objektive kriterier, der ligger til grund for fyringerne: - Med den uro, der har været om udmøntningen af de vedtagne besparelser, er det vanskeligt at frigøre sig fra den mistanke, at afskedigelserne i teknisk forvaltning snarere er en følge af partipolitiske drillerier frem for afbalancerede saglige hensyn, skriver Bo Graugaard, Kirsten Hjarnø Mathiassen, Mogens Hedegaard og Kaj Nissen.