Granat fundet

ELLING:Bomberydderne fra Skive fandt og isolerede sidst på formiddagen tirsdag den savnede granat på Ammunitionsarsenalet i Elling nord for Frederikshavn. Oprindeligt var det planen, at granaten skulle have været bragt til sprængning på Ammunitionsarsenalet, og forventningen var, at man ville være nødt til at foretage en evakuering af ansatte og beboere på de nærvedliggende gårde på samme måde som det skete mandag eftermiddag. Men det blev ikke nødvendigt, og minerydderne besluttede sig i stedet for at tage granaten med til Skive med henblik på en senere sprængning. - Vi er meget tilfredse med, at der ikke var behov for evakuering inden for en 1000 meter zone, siger fabrikschef Søren Hansen. Han oplyser, at der i øjeblikket arbejdes intenst på at tilvejebringe nye procedurer for håndteringer af granater af denne type, som af uransagelige grunde endte et helt forkert sted. - Der er tale om en menneskelig fejl, fastslår Søren Hansen, og det skal vi nu have rettet op på, så vi sikrer, at det ikke sker igen. Indtil der er skrevet nye sikkerhedsmanualer, vil granater af denne type ikke blive håndteret. - De ansattes sikkerhed er altafgørende for en virksomhedstype, som vores, siger Søren Hansen. -cc