Granly Vandværk beholder formand

Brugerne skal betale for deres vand

AALBORG:I/S Granly Vandværks bestyrelse red stormen af på den ekstra ordinære generalsamling på Hotel Hvide Hus. Formand og siddende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt og suppleret med tre nye bestyrelsesmedlemmer plus to suppleanter. Det var i skarp konkurrence med den ekstraordinære generalforsamling i Gug-Visse-Dall Antenneforening i Aalborghallen (omtalt på side fire), at 85 Gug-borgere satte kurs mod Hotel Hvide Hus. Opmærksomheden var rettet mod den siddende vandværksbestyrelse og navnlig formanden, Jørn V. Lange, efter at han i NORDJYSKE Stiftstidende 2. januar havde udtalt, at man nu agtede at stramme op over for dårlige betalere, og at konsekvensen kunne blive, at der blev lukket for hanerne. Det faldt nogen for brystet, og det lykkedes Bent Hagbarth at få samlet de nødvendige 15 underskrifter til en ekstra generalforsamling. I forventning om et stort fremmøde ændrede man planer fra at mødes på Park Hotel til Hotel Hvide Hus. Generalsamlingen tog to og en halv time, og Jørn V. Lange er tilfreds med udfaldet, men ønsker i øvrigt ikke at kommentere aftenens indhold udover, at der var stor opbakning til, at medlemmer skal betale for deres vand. Op til generalforsamlingen havde Jørn V. Lange dels omdelt kopi af artikel i NORDJYSKE samt seneste status fra oktober over vandværkets regnskab. Heraf fremgår det, at alle brugere, der er tilsluttet PBS, betaler rettidigt, hvorimod der er en restance på 63.976 kr. svarende til 25,65 pct. af de 96 ikke PBS-tilsluttede medlemmer, som tilsammen skal betale 249.282 kr. Bent Hagbarths kommentar til generalforsamlingens forløb er: - Ingen kommentarer. Vandværket i Gug leverer til 619 husstande. Den årlige omsætning er 2.592.475 kr. Der er to årlige betalingsterminer: 20. april og 20. oktober. Bestyrelsen består nu af Jørn V. Lange, formand, Bjarne Bach-Larsen, kasserer, Palle Frank protokolfører, Finn Jelstrup, it-supporter (alle gengangere). Nyvalgte blev Kalmar Christensen, Pia Dohn Nielsen og Thomas Puggaard. Til suppleanter valgtes John Olesen, Kaj A. Sørensen og Per Rimmen.