EMNER

Gratis adgang til aktivitetscentre

HJØRRING: Et af de forslag, som politikerne i social- og sundhedsudvalget gerne vil arbejde ind i budget 2004 - hvis der er plads til det - består i at give gratis adgang til alle de kommunale aktivitets- og dagcentre. I dag skal brugere af centrene have et medlemskort for at benytte sig af tilbuddet - et kort der koster knapt 100 kr. pr. kvartal. På et tidligere tidspunkt er Forsamlingsbygningen blevet fritaget for at opkræve betaling for medlemskort, og derfor er der forslag om, at samtlige aktivitets- og dagcentre i kommunen fritages for at opkræve pengene, så alle brugere ligestilles. På årsbasis vil kommunen få en ekstra udgift på 41.000 kr., hvis forslaget gennemføres, og det besluttes endeligt, når budgettet vedtages i efteråret. Lyng