Gratis arbejdskraft

De nye regler for aktivering betyder, at ledige i stigende grad kommer til at arbejde gratis.

Det var formentlig ikke intentionen med de nye regler om virksomhedspraktik for ledige, men det er blevet en realitet. Regeringen og ministeren blev advaret herom, før de ændrede refusionsreglerne. Modellen er simpel og fungerer således: En virksomhed kan afskedige en medarbejder den ene dag og kan få en anden med tilsvarende kvalifikationer den næste dag - ganske gratis. Når praktikperioden, udløber gentages øvelsen ved at få en ny praktikant anvist fra de kommunale jobcentre. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg siger om sine egne regler: "det er ikke meningen med systemet, at en klejnsmed fyres for så at genansættes i en praktikstilling", men fastholder at der ikke skal ændres i reglerne. Kommunerne får 50 procent af dagpengene tilbage, når de sender ledige i virksomhedspraktik eller løntilskud. Ved andre former for aktivering får kommunerne kun 30 procent af udgifterne til dagpenge. Kommunernes økonomi er presset og de går derfor efter at få størst mulig statslig refusion. Modellen skaber flotte statistikker, men ikke flere i arbejde. Der skal skabes flere nye arbejdspladser. Når vinteren er forbi, vil vi opdage, at mange veje og fortove trænger til en kærlig hånd, men kommunerne har ikke penge til at gøre noget ved det. Der er mange andre offentlige vedligeholdelsesopgaver, der er blevet udskudt på grund af pengemangel. Nedslidte skoler, børnehaver, kloaker osv. har i årevis været på dagsordenen som noget der skulle løses her og nu, men der ikke sket meget. Der er kun en løsning. Der skal skabes job. Jeg mener, at der skal sættes fuld skrue på renovering af alle offentlige bygninger og også give private et fradrag for renovering af boliger. Det ville skabe mange nye job og vækst i samfundet. Nye job og vækst skabes ikke gennem tåbelige refusionskaruseller.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk