Egholm

Gratis gave?

Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade fra Venstre, har et brændende ønske til jul (5.12.). Han ønsker sig en ny motorvej via Østerådalen, Hasseris Enge, og over Egholm/Limfjorden.

Nu er der så det ved det, at Venstres folketingsmedlem, Karsten Lauritzen, tidligere er citeret for, at det vil være naivt at tro, at Aalborg kommune slipper gratis fra et sådant byggeri. De skal forvente at betale millioner til tilkørselsveje og tilslutning af disse. Nu er mit spørgsmål så, som skatteyder i Aalborg kommune, der som bekendt har været ramt af talrige besparelser. Hvor meget mener borgmester Mogens Gade at Jammerbugt kommune skal betale af disse udgifter? For han har vel ikke tænkt sig, at hans juleønsker skal være en gratis omgang for ham og hans kommune, og kun gå ud over Aalborg kommunes skatteydere? Det samme spørgsmål vil jeg gerne stille Ole Stavad, som også tidligere har ytret sig til fordel for en vestlig forbindelse over Egholm. Mener I at det er Aalborg kommunes borgere, som skal betale for jeres ønsker, eller vil I stå til ansvar ved at være med til at betale fra Jammerbugt kommunes kasse? Michael Madsen bestyrelsesmedlem i Borgerlisten for Aalborg kommune, Hasserisgade 2, 9000 Aalborg