EMNER

Gratis id til unge vil være en stor hjælp

Nu bliver dagligvarebutikkerne igen haglet ned. Denne gang af indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som bebuder, at vi dagligvarebutikker skal stramme os an og ikke sælge alkohol og tobak til de unge.

Peer Risager

Peer Risager

Indenrigsministeren har fuldstændig ret. Vi forretningsdrivende MÅ altså ikke sælge alkohol til unge under 16 år. Ligesom vi ej heller, siger Danske Spil (førhen Dansk Tipstjeneste), må sælge en lynlotto til samme aldersgruppe. Men indenrigsministeren og en del andre folketingspolitikere har åbenbart meget travlt med at tørre ansvaret af på butikkerne uden at give os en kinamands chance for at overholde loven. Disse politikere strøer bare om sig med nye regler og love – uden at give os værktøjer til at drive vort erhverv lovmæssigt. I ”lovgivere” siger jo ej heller til politiet, at de skal udskrive fartbøder – uden at give dem måleudstyr. I stedet for gang på gang at tilsmudse os med stor hjælp fra medierne burde I politikere sætte jer ned for at tænke. Tænke tanken: ”Hvordan hjælper vi butikkerne til at kunne overholde loven?” Og så have taget kontakt til ”Høkeren i Voersaa” og spurgt: ”Hej, Peer! Nu skal du høre. Du må ikke længere sælge alkohol til de unge. Hvad skal du bruge for at kunne overholde det?” Jeg ville da ganske enkelt og logisk have svaret: ”Hej, Lars! Alle unge over 16 år skal udstyres med et id-kort, som betales af staten. Så kan vi forretningsdrivende se, om de unge er gamle nok. Så skal vi ikke stå der hver eneste gang og diskutere eller halvskændes om problemstillingen. Vi skal således bare sige id, tak.” For helt ærligt, I havde da vel ikke regnet med, at de unge vil bruge typisk 150 kr. på et sprutkort. Men vidste vi forretningsdrivende, at alle, der er fyldt 16 år, fik et kort, så var sagen en ganske anden. Og så vil jeg give dig medhold i, at det er for dårligt, hvis der stadig sælges alkohol til mindreårige. Samtidig vil jeg gøre dig opmærksom på, at der rent faktisk står i lovgivningen, at vi forretningsdrivende skal bede om id, hvis vi er i tvivl om den unges alder. Altså ud fra et skøn fra vores side. Og det der med ”at skønne” kan altså gå så grueligt galt. Spørg bare din ministerkollega Carina Christensen, som er ansvarlig for Fødevarekontrollen. Hendes folk kan ikke engang overholde de regler, de skal håndhæve. De ”skønner” også forkert. Endda ret ofte. Men det er en anden sag, som nok skal blive belyst i nærmeste fremtid.