EMNER

Gratis kørekort til cyberspace

100 kan deltage i gratis it-kurser - EU støtter

BRØNDERSKEV:Med projektet Klikstart bliver der for Brønderslev-borgere i efteråret mulighed for at få en gratis men meget grundig introduktion til internettets og computerens velsignelser. Brønderslev Kommune har sagt ja til en henvendelse fra Danmarks Radio om at medvirke i it-projektet. Kommunen skal stille lokaler til rådighed og stå for koordinering af tilmelding. Brønderslev-hallen er lejet, og her vil Klikstart foregå fra 16. til 18 november. - Det er efter min mening et rigtigt spændende projekt, og jeg er glad for, at Brønderslev Kommune har fået mulighed for at give 100 borgere et gratis it-kursus, der efter sigende kører på pædagogisk businessclass, siger kommunaldirektør Arne Bak Andersen i en pressemeddelse fra kommunen. - Det ligger godt i tråd med vores ønsker om, at flere borgere vil tage digitalborgerservice til sig og betjene sig selv via internettet. Og vi arbejder jo selv i kommunen med en ny it-strategi, som skal drøftes her i efteråret, tilføjer kommunaldirektøren. Borgere i arbejde I kampagneperioden bliver der også produceret 20 tv-udsendelser med navnet "Computeren rykker ind", som sendes på DR1 og DR2 i kampagneperioden. I samme periode etablerer DR en særlig internetportal for kampagnen, hvor man kan hente råd og vejledning, følge kampagnen rundt i landet, få hjælp til at løse it-problemer og få introduceret fjernundervisning. - Klikstarts mål er at opnå en betydelig større gennemslagskraft hos de dele af befolkningen for hvem e-mail og internet fortsat er lidt for fjernt og urealistisk og noget for indviklet. Og det er et mål, vi som kommune gerne bakker op om. Vi har jo tidligere set via Senior-it, at interessen er der, hvis man får lidt undervisning med på vejen. Dette projekt er dog målrettet borgere, der er i arbejde. Og da Brønderslev jo befinder sig i et område, hvor der kan være behov for at udvikle nye kompetencer til medarbejderne, håber vi, at mange vil bakke projektet op, siger Arne Bak Andersen. Kommunen får desuden besøg af en DR-bus efter sommerferien. Bussen vil holde i midtbyen et par dage, og her kan man få meget mere at vide om projektet. Det samlede projekt i Danmark gennemføres med støtte fra Den Europæiske Socialfond og derudover fra en række nationale bidragsydere, private som offentlige. Projektet udføres af et konsortium, bestående af Københavns Kommunes Kursuscenter, Danmarks Radio Undervisning, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelser og tbc-Consult.