Aalborg

Gratis kredit i flere måneder

AALBORG:Kredittiden kan strækkes langt, hvis man venter til sidste øjeblik med at betale sin bøde. Som systemet er i dag får man tilsendt et bødeforlæg fra politiet med betalingsfrist på 20 dage. Men i realiteten får man yderligere 10 dages frist, før systemet registrerer, at der ikke er sket betaling. Hvis man undlader af betale bøden, kommer der en rykkerskrivelse med en frist på 10 dage. Hvis også den ignoreres, registrerer politiets bødesystem først efter en måned, at der ikke er sket betaling. På det tidspunkt er der altså alt i alt gået to måneder. Så sendes sagen til retten, hvor bødesagen skal berammes. Det varierer fra ret til ret, hvor lang tid der går, men i Aalborg er berammelsestiden på de små bødesager op til to måneder. Det vil sige, at man kan strække kredittiden helt op til fire måneder. Men så er der også mulighed for at få en afdragsordning med politiet...