Gratis mad trak ikke

En portion flæskesteg med rødkål, kartofler og brun sovs kunne ikke lokke øboerne til den årlige generalforsamling i Øland Beboerlaug.

Gratis flæskesteg hjalp ikke på fremmødet.

Gratis flæskesteg hjalp ikke på fremmødet.

Ud over bestyrelsen mødte kun otte medlemmer til spisning og et par ekstra til generalforsamlingen, der blev holdt på Øland Skole. Formand Svend Aage Jørgensen fortalte om aktiviteterne i det forgange år, der blandt andet havde budt på investering i egen garage og trailer til det store festtelt. Kasserer Diana Jensen gennemgik regnskabet, der viste et underskud 111.454 kroner. I regnskabet var udgifter til garagekøb bogført med 85.000 kroner, omkostninger i forbindelse med købet på 8752 kroner og køb af trailer med 16.215 kroner. Så reelt var der overskud på driften. Beboerlaugets egenkapital er på knap 60.000 kr. Der var genvalg til Per Løfqvist og Jens Jørgen Skovfoged. Kristian Jensen og Tanja Holm nyvalgtes som afløsere for Kristian Ellern og Diana Jensen.

Forsiden