Lokalpolitik

Gratis rundkørsel og to kommuneveje

Kommunen får 11 km mere at vedligeholde

SINDAL:Sindal Kommune slipper ikke for at overtage en del af amtets landeveje i kommunen, men mere end et års tovtrækkeri med amtskommunen har dog givet udbytte i form af færre kilometer, som nedklassificeres til kommuneveje og i form af en gunstig aftale ved et andet vejprojekt. Det bliver det sandsynlige resultat af et møde 18. juni, som borgmester Søren Risager (V), udvalgsformand Poul Dige Pedersen og teknisk forvaltning havde med amtets repræsentanter. Mødet mundede ud i et udkast til et beslutningsreferat, som i tirsdags blev forelagt for Sindals tekniske udvalg, hvor hovedindholdet blev indstillet til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Men udvalget ønskede, at kommunen først overtager de nye vejstrækninger Jerupvej og Hørbylundvej fra 1. januar 2005, og at amtet fortsat tager sig af vintervedligeholdelsen for vintersæsonen 2004/2005. - Vi spillede ud med, at amtet beholdt Jerupvej fra Mosbjerg-krydset og til Frederikshavn Kommune, eller at vi overtog Jerupvej i byområder, men det ville de ikke gå med til, oplyser Poul Dige Pedersen om forhandlingsresultatet. Dermed får Sindal Kommune den vejstrækning, som politikerne for et år siden sagde nej til, selv om amtet havde reduceret deres "tilbud" fra 28 km vej ned til 11 km. I stedet indgår en handel, hvor amtet bl.a. i løbet af 2004 laver en ny rundkørsel i t-krydset Oremosevej/Hjørringvej, og at finansieringen udelukkende er en amtskommunal opgave. Rundkørslen etableres i forbindelse med et nyt butiksområde, og på et tidligere møde mellem amt og kommune har amtet udtrykt ønske om en kommunal medfinansiering af anlægsudgiften. - Det er noget af en mundfuld at få Jerupvej, men vi vurderer at resultatet er det bedst opnåelige, siger udvalgsformanden. Der kører dagligt 1200 enheder på den 10,6 km strækning mellem Sindal og Jerup. Hørbylundvej er kun på 400 meter med en daglig trafikstrøm på 500 enheder. Lendumvej var også med i det oprindelige "tilbud" fra amtet.