Hospitaler

Gratis sygehus i Aalborg Øst

Region Nord har uden sidestykke den ringeste effektivitet i sygehusdriften i Danmark

NYBYGGERI:Region Nord har uden sidestykke den ringeste effektivitet i sygehusdriften i Danmark – nogle officielle tal angiver en effektivitet på 92 pct. og et årligt budget på omkring 7,5 mia. Blandt andet for at etablere langsigtede moderne og effektive sygehusforhold for Region Nord har et enigt regionsråd i samråd med lokale eksperter og støttet af byrådet i Aalborg vurderet, at der kun kan skabes de rigtige rammer for et sygehus ved udflytning til Aalborg Øst – pris ca. 6 mia. kr. Regeringens ekspertudvalg har vurderet, at der ikke er gjort tilstrækkeligt rede for effekten af denne udflytning og har i stedet anbefalet en fortsat udbygning af Sygehus Syd – pris 3 mia. kr. I øvrigt uden selv at vurdere effekten af deres egen anbefaling. Et eksempel på et forenklet regnestykke baseret på offentligt tilgængelige data kunne se sådan ud: Ifølge regionen vil de 3 mia. brugt på Sygehus Syd, hvor der ikke er plads til at udbygge et professionelt sygehus, føre til uændret eller dårligere effekt – og det vil tage 22 år at gennemføre udbygningen. Lad os for nemheds skyld antage, at Sygehus Syd forbliver uændret Danmarks mindst effektive sygehus i de 22 år – så giver det en effektgevinst på 0 kr. ved en investering på 3 mia. Samlet udgift over 22 år bliver 3 mia. kr. ved udbygning af Sygehus Syd. Hvis der i stedet bruges ca. 6 mia. i Aalborg Øst, vil det føre til samme effekt som i de bedste regioner i landet. Lad os gøre det nemt for Region Nord og give dem 12 år efter byggeperioden på 10 år til at opnå denne effekt med en effektivitets-stigning på blot en pct. hvert år. Denne gradvise besparelse på et årligt budget på 7,5 mia. svarer over de 12 år til en besparelse på: ca. 6 mia. Med investeringen på ca. 6 mia. giver det den samlede udgift over 22 år bliver 0 kr. = gratis sygehus i Aalborg Øst! Læg hertil at en løsning i Aalborg Øst - ifølge politikerne og mange indlæg her i debatten - vil stille patienter, personale, pårørende, fremtidige udviklingsmuligheder samt by- og trafik-planlægning langt bedre end en løsning på Sygehus Syd. På det grundlag bør det langsigtede mål stå klart. Selv hvis den aktuelle effektivitet for nuværende er højere end 92 pct., og selv hvis der ikke kan opnås 12 pct. forbedring efter 22 år kan regnestykket holde. Hvis f.eks. det nye sygehus kan fungere blot fem-seks pct. mere effektivt end en udbygning af det gamle ser der ud til stadig at være hold i regnestykket. Pointen er at investering og effekt – såvel økonomisk som samfundsmæssig skal følges ad og vurderes sammen – og at disse forhold ikke ser ud til at indgå i den foreliggende screening. Det er jeg overbevist om, at f.eks. enhver professionel virksomheds ledelse vil forlange før der investeres – at der er sammenhæng mellem investering og udbytte/effekt set på alle relevante parametre. Det må sundhedsministeren og finansministeren forlange før en endelig beslutning om finansiering af den nye sygehusstruktur i den nærmeste tid. Der bør allerede nu reserveres midler til Region Nord – mindst de 3 mia., ekspertrådet har fundet frem til – de skal blot bruges mere fornuftigt end de anbefaler. Regionsråd, regering, byråd og eksperter må dernæst i samspil finde den bedste samlende plan og finansiering for den langsigtede løsning, der ikke endeligt ser ud til at være fundet endnu. Måske kan de tænke det sammen med regeringens næste investeringspulje for sektoren – eller regionen kan måske selv finansiere dele af de manglende 3 mia. - over 22 år med et budget på 7,5 mia. om året må der være muligheder – måske også for en trinvis udvikling og udflytning. Hellere tænke sig lidt mere om og arbejde på en løsning som på langt sigt er ønsket og har positiv effekt – end springe ud i en kortsigtet beslutning, som det alligevel tager 22 år at udføre, for at nå et resultatet ingen i regionen ønsker.