Gratisaviser er en succes

Vendelboerne har taget gratisaviserne til sig

HJØRRING/ FREDERIKSHAVN: I knapt tre uger er gratisaviserne MetroXpress Danmark og 10minutter blevet omdelt til pendlere i Hjørring og Frederikshavn. Succesen er stor, mener DSB, der på baggrund af flere tilkendegivelser vurderer, at de vendsysselske pendlerne er yderst tilfredse med at få gratisaviserne. DSB har endnu ikke lavet statistiske undersøgelser om gratisaviserne succes i Vendsyssel, men konkluderer alliegevel, at de er en succes. - Vi går ikke ud fra, at pendlerne heroppe i Vendsyssel er så meget anderledes end pendlerne på Sjælland. Dér har vi nemlig lavet en tilfredshedsundersøgelse, siger forretningschef for DSB i Nordjylland, Knud Erik Bendixen. I undersøgelsen er 11.000 pendlere blevet spurgt om, hvad deres holdning er til gratisaviser og hvor ofte de læser dem. Svarene viser, at 54 procent af de adspurgte har en meget positiv holdning til gratisaviserne, og at 39 procent altid eller ofte læser gratisaviserne. DSB selv tilfreds DSB er også tilfreds med gratisavisernes komme, fordi det giver DSB mulighed for at give kunderne bedre information. - Hvis der for eksempel er sporarbejde kan vi gennem aviserne informere pendlerne om sporændringer og ændrede togtider. Det er lettere gennem gratisaviserne, der udkommer hver dag, end gennem vores eget “Ud & Se”, der udkommer en gang om måneden, siger Knud Erik Bendixen. Desuden er gratisaviserne også det mest oplagte medie for DSB at reklamere i. Et enkelt minus Der er dog også skår i glæden hos forretningsføreren. Aviserne giver nemlig ekstraarbejde til rengøringspersonalet. - Folk er desværre alt for gode til at lade deres aviser ligge og flyde i toget, og det betyder, at der skal bruges ekstra tid på oprydning, siger han. Knud Erik Bendixen opfordrer derfor pendlerne til at huske at tage aviserne med sig og eventuelt smide dem i affaldsspandene på banegårderne. Bedre forhold DSB vil gerne gøre forholdene for avisuddelingen i Vendsyssel bedre end i dag. Derfor er der planer om at bygge nye avisholdere og stille dem andre steder. - Som det er i dag sker det engang imellem at aviserne blæser væk, og det skal vi selvfølgelig have lavet om på, siger Knud Erik Bendixen. Og så håber han, at DSB og 10minutter får lavet en aftale om avisuddeling. Som det er i dag har 10minutter ingen aftale med DSB, og derfor må aviserne ikke omdeles på DSBs områder. I øjeblikket er der i Danmark fem forskellige gratisaviser. MetroXpress København, MetroXpress Danmark, Urban, JP Århus og 10minutter.