Lokalpolitik

Gratist skaber harme i Trekroner

En landmand i Trekronerområdet har i flere år tappet vand uden at betale for det

TREKRONER:En landmand i Trekronerområdet har i flere år kunnet hente gratis vand fra det kommunale Trekroner Vandværk. Tilbage i 1992 er der blevet koblet en hane på forsyningsnettet, uden at der er indhentet tilladelse til det, og uden at kommunen er blevet orienteret om det. Det er altså heller ikke betalt nogen form for afgift på hverken tilslutning eller vandforbrug. Det kom frem, da der i denne uge var orienteringsmøde for brugerne under Trekroner Vandværk. En arbejdsgruppe udpeget af forbrugerne har nu henvendt sig til kommunen for at få dem til at indkræve pengene fra landmanden. Gruppen og kommunen blev af en bruger orienteret om sagen, og derfor har kommunen faktisk allerede sendt en regning til landmanden. Den er bare alt for lille, mener arbejdsgruppen, som her i weekenden har sendt et nyt brev til kommunen. I det nye brev skriver de, at det første krav er "urimeligt" reduceret. De støtter sig til beregninger, der siger, at landmanden skylder op i nærheden af 100.000 kroner, hvorimod kommunen har opkrævet en noget mindre del af det beløb. Den ulovlige hane er lukket nu men har været i brug på en mark, hvor der har været et vandingskar, som landmandens kreaturer har kunnet drikke fra. En tekniker fra kommunen har konstateret, at der har været overløb fra karret, så forbruget har været forholdsvis stort. Trekroner Vandværk og altså de godt 130 forbrugere er gennem flere år blevet pålagt strafafgift til staten - for årene 1997 til 2001 alene har det været cirka 160.000 kroner plus moms - fordi der er målt et vandspild på mere end de tilladte 10 procent af det samlede forbrug. Det store spørgsmål er så, hvor meget "vandspild" den ulovlige hane har været skyld i. Arbejdsgruppen skriver i brevet til kommunen, at landmanden burde have været meldt til politiet. "... Den pågældende har udvist en så arrogant og asocial adfærd, at han ved afsløringen burde have været politianmeldt for simpelt tyveri", skriver gruppen og henviser til, at regningen jo endt hos de øvrige forbrugere. "Såfremt kommunen afstår fra dette, har arbejdsgruppen mandat til som repræsentanter for de skadevoldte at gøre dette", skriver gruppen videre. Om det kommer så vidt, afhænger af kommunens reaktion på brevet.