Mosbjerg

Graven tilhørte en ung mand

MOSBJERG: Ved Vendsyssel Historiske Museums høstdag i søndags var det meningen, at arkæolog Torben Nilsson skulle udgrave en 2000 år gammel jernaldergrav for publikum, så de i løbet af dagen kunne se, hvordan en arkæologisk udgravning foregår, og ikke mindst se, hvad jernaldergraven indeholdt. Imidlertid satte regn en stopper for udgravningen, så publikum fik ikke mulighed for at følge den til vejs ende. Nu er graven tømt, og det arkæologiske resultat foreligger. Skelettet af den døde var for længst borte, men tilbage var en mørk aftegning på gravbunden, hvor kraniet havde været. Den døde har ligget med hovedet i gravens vestende kiggende mod nord. Lige ud for den dødes ansigt var to fine lerkar og en kniv af jern anbragt. Karrene har formentlig indeholdt mad til den døde til brug i dødsriget eller til den lange rejse hertil. Hvor kraniet havde været, fandtes få rester af fin tynd tandemalje, der viser, at den døde har været et ungt menneske, der formentlig ikke var over 15 år gammel. I graven fandtes tre små sten placeret tæt sammen. Formentlig som en del af gravritualet. poch