EMNER

Gravere på kursus i grandækning

Stenild Kirkegård bliver ramme for endagskursus for 80-100 gravere fra hele Viborg Stift

STENILD:Tirsdag vil den normale stilhed på kirkegården i Stenild blive afløst af masser af aktiviteter, når mellem 80 og 100 kirkegårdsgravere og medhjælpere fra hele Viborg Stift samles til et grandækningskursus. - Egentlig arrangeres der kursus i grandækning hvert efterår rundt i stiftet, men fordi Nørager Kommunes mange kirker ligger i den allernordligste udkant, fandt jeg det oplagt at henlægge kurset til Stenild, forklarer kirkegårdsgraver Kim Jensen. I et tæt samarbejde med kirkens menighedsråd og præst har han sammensat et kursusprogram, der byder på andagt i kirken som indledning på dagen efterfulgt af fælles formiddagskaffe i forsamlingshuset med menighedsrådsmedlemmerne bag kaffemaskinerne samt et efterfølgende kurus i den rette placering af grangrene på gravsteder i vinterhalvåret. - På forhånd har jeg udvalgt nogle gravsteder, som skal benyttes til kurusforløbet. Efter planen skal en erfaren gammel graver sættes sammen med to urutinerede føl, hvorefter de så i fællesskab skal grandække et gravsted. Det skal ske under hensyntagen til de faglige forholdsregler, der gælder omking placering af grangrene, forklarer Kim Jensen og tilføjer: - Hele formålet med grandækningskurset er at give nye ansatte på kirkegårdene i Viborg Stift indblik i, hvad de hver især skal tage hensyn til under det praktiske arbejde - og overfor de gæster, der regelmæssigt kommer til gravstederne. Selv erfaren Han har selv tidligere været på grandækningskursus samt undervist andre, og skal alene virke som koordinator ved arrangementet i Stenild. - Efter knap fem års virke som kirkegårdsgraver i Stenild har jeg fået en stor erfaring i grandækning. Af de ialt 185 gravsteder skal jeg hvert efterår alene grandække omkring de 60, hvilket tager en time i gennemsnit for hver, understreger Kim Jensen. Han påpeger samtidig, at interesserede borgere i Stenild og resten af kommunen er velkomne på kirkegården 22. oktober , hvis de vil kigge kursusdeltagerne over skuldrene for at aflure eventuelle fiduser med henblik på selv at skulle grandække familiegravsteder. Efter en fælles frokost i forsamlingshuset bliver de enkelte kursusarbejder på kirkegården bedømt af to medlemmer af fagforeningen Landsbygraverforeningen. Da der bliver tale om prøvedækning med gran af rigtig mange gravsteder under kursusforløbet, har Kim Jensen på forhånd allieret sig med to skovejere, der efter planen skal levere omkring halvanden tons pyntegran af forskellige sorter. - Og ved at samle kirkegårdsgravere fra hele Viborg Stift får vi også mulighed for at inspirere hinanden med forskellige egnstraditioner. Blandt andet har den vestjyske skik med at placere bjergfyrgrene bag selve gravstenen om vinteren for at markere den med årene efterhånden bredt sig til flere kirkegårde østpå, blandt andet her på kirkegården i Stenild, påpeger Kim Jensen.