Hospitaler

Graverende fejl i sygehuspjece

Beklagelig fejl, siger SF’eren Bente Lauridsen til regionens folkeudgave MORS: På baggrund af en 113 sider lang rapport om den kommende sygehusstruktur i Region Nordjylland, og som er udarbejdet af regionens embedsmænd, er der publiceret en mere lettilgængelig folkelig udgave på 15 sider, som bliver omtalt som ”pixiudgaven”. Imidlertid har der indsneget sig en yderst beklagelig fejl i den ultrakorte korte udgave. Den lange og tunge 113 siders rapport danner grundlaget for regionspolitikernes beslutning om den kommende sygehusstruktur i Region Nordjylland, og embedsmændene foreslår, at regionens 11 sygehuse bliver reduceret med tre, og disse er Terndrup, Brovst og Nykøbing. Misinformation Pixiudgaven oplyser borgerne om, at der på disse tre sygehuse er vagt af læger og sygeplejersker i døgnets 24 timer, men det gælder ikke for Nykøbing Sygehus, selvom det står at læse i pixiudgaven. På Nykøbing Sygehus er der kun dagkirurgi. - Det er en meget beklagelig fejl, som ikke må forekomme, men i store rapport på 113 sider er forholdene på regionens sygehuse korrekt beskrevet, så der kan kun være tale om en lapsus, men sådan noget må selvfølgelig ikke forekomme, siger regionspolitiker Bente Lauridsen, SF, der bor i Kallerup. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk