Graverkonflikt breder sig

SiD parat til at rejse overenskomstkrav over for landsbykirker i hele landet

Overenskomster 28. september 2002 08:00

AALBORG: Menighedsrådene og gravermedhjælper ved ni nordjyske landsbykirker kan trække vejret en smule ovenpå en SiD-beslutning i går om at udvide overenskomstkravet til at omfatte alle landets landsbykirker. På den baggrund vil en varslet strejke først kunne træde i kraft om en måned. Sådan ligger landet ifølge Niels Ravn, formand for SiD-gartnerne i Aalborg, efter et møde i Personalestyrelsen under Finansministeriet i København i går. - Man kan ikke sige, at vi mødte direkte imødekommenhed over for vort krav om overenskomst for gravermedhjælpere, men vi fik en lang og grundig snak, hvor vi vel fik vendt stort set alting i denne forbindelse. Og da vi bagefter var i SiD's forbundshus, var der enighed om at rejse kravet om overenskomst for de ansatte ved landsbykirkerne på landsplan, fortæller Niels Ravn. Forud er gået en lang proces, hvor Personalestyrelsen i første omgang ikke mente, at kirkegårde ved landsbykirker var deres gebet, og siden sagde nej til at forhandle med SiD, så længe de mindre end 50 pct. af de ansatte som medlemmer. Da nordjyske SiD-afdelinger varslede konflikt mod de lokale menighedsråd, reagerede de imidlertid ved at placere arbejdsgiveransvaret under de statsansattes personaleledelse i Finansministeriet. - For os var det en helt naturlig procedure, hvor vi ganske som normalt rejste krav om overenskomst over for de lokale arbejdsgivere, der havde ansat vore medlemmer. Men nu har Personalestyrelsen altså erkendt sin rolle i denne sammenhæng, og så er spørgsmålet, hvordan styrelsen vil reagere på kravet om en overenskomst. Der er sat en tidsfrist for et svar til onsdag 2. oktober kl. 12. I tilfælde af en afvisning kan der udsendes nyt strejkevarsel til ikrafttræden fire uger senere, uden at der i øvrigt på forhånd er taget stilling til, hvilke kirker der vil blive inddraget i konflikten, siger Niels Ravn.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...