Gravhøje skal reddes fra ploven

Nordjyllands Amt får nu et nyt våben i arbejdet for at sikre landsdelens fortidsminder mod langsom ødelæggelse. Nordjyllands Historiske Museum har netop indgået en kontrakt med Kulturarvsstyrelsen om, at museet inden udgangen af 2007 skal besøge samtlige fredede fortidsminder i Nordjyllands Amt.

En del af dette arbejde går ud på at undersøge, om landmændene, der ejer de marker, hvor gravhøjene ligger, nu også respekterer den dyrkningsfri zone på to meter, der er omkring alle gravhøje. Inden for en afstand af to meter må der hverken dyrkes, gødskes eller beplantes. Reglen om de dyrkningsfri bræmmer blev indført i 1992. Der er ingen, der har et overblik over, hvordan det står til med de over 3000 gravhøje i Nordjylland, men erfaringerne fra en tidligere undersøgelse i to af amtets kommuner tyder på, at i omkring 30 procent af tilfældene bliver reglerne ikke overholdt. Nordjyllands Amt undersøgte for fem år siden 330 gravhøje i henholdsvis Aars og Frederikshavn Kommuner. Og her var den gal i omkring 100 tilfælde. Herefter fik alle de berørte landmænd et brev, og da amtet mødte op til kontrol året efter, havde halvdelen rettet sig efter opfordringen til at respektere dyrkningsbræmmerne. - I første omgang vil vi indtil jul nøjes med at se på det materiale, arkæologerne sender ind, om det er noget, vi umiddelbart kan bruge, fortæller sagsbehandler Claus Knudsen fra amtets naturkontor. - Herefter må vi tage sagerne op alt efter deres grovhed, siger han.