Gravid nordjyde får 119.000 kr.

NORDJYLLAND:En kvindelig medarbejder i Nordjyllands største møbelmagasin, Erling Christensen Møbler A/S i Sindal får med rettens mellemkomst nu en erstatning på 119.000 kroner, fordi hun i 2006 blev fyret, efter hun havde fortalt arbejdsgiveren, at hun var gravid. Kvinden, der er købmandsuddannet og har arbejdet i flere byggemarkeder, blev ansat i maler-afdelingen i oktober 2005, men da der ikke var nok at lave der, hjalp hun til i andre af møbelmagasinets afdelinger. 1. december 2005 fortalte hun sin arbejdsgiver, at hun var gravid, og 12. december blev hun afskediget til udgangen af december, hvilket svarede til den tre måneders prøveperiode. Hun har siden fået arbejde i en anden forretning. Via fagforeningen krævede hun erstatning efter ligebehandlingsloven, men arbejdsgiveren afviste, at graviditeten var årsag til afskedigelsen. Den skete, fordi der ikke var arbejde nok til hende. Men den forklaring accepterede hverken byretten eller landsretten. I sager om fyring under barsel har arbejdsgiveren en såkaldt omvendt bevisbyrde. Han skal nemlig bevise, at hans kendskab til graviditeten ikke har haft nogen indflydelse på beslutningen om at afskedige. Og det bevis er ikke løftet. Retterne tilkendte derfor kvinden 114.000 kroner i erstatning efter ligebehandlingsloven, og andre 5.000 kroner for manglende ansættelsesbrev. Dertil kommer sagens omkostninger for begge retter med i alt 45.000 kr.