Graviditet

Gravide kvinder skal selv bestemme

Gravide skal have al information, så de er klædt på til at vælge, hvilke tilbud de vil benytte

NORDJYLLAND:- Gravide kvinder skal orienteres om alle de tilbud, amtet har, inden de skal tage stilling til hvor de vil føde. Sådan siger amtsjordemoder Lis Kristensen, som har en klar forventning om, at alle læger orienterer de gravide grundigt, så de kan vælge det tilbud, der passer dem bedst. Det var dog ikke tilfældet med Pernille Friis, da hun var gravid og ved første lægeundersøgelse skulle vælge fødested. Læge Torben Lemminger orienterede hende kun om muligheden for at føde på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. - Lægerne skal fortælle om de forskellige tilbud, der er. For det er den gravide selv, og ikke lægen, der skal beslutte, hvor hun skal føde, siger Lis Kristensen. Vandrebog I den vandrebog, Pernille Friis fik udleveret af sin læge, var der kun information om tilbudene for gravide under det tidligere Hjørring/Brønderslev sygehus. Det undrer Lis Kristensen, at bogen i det hele taget er blevet udleveret. - Det var jo en bog, vi lavede for fem-ti år siden, og indholdet er forlængst for-ældet. Men hvis bøgerne stadig udleveres, skal vi da have indholdet revideret, siger Lis Kristensen, som lover at tage hånd om sagen med det samme. Få vælger klinik Der kan dog være andre grunde end vandrebøger og praktiserende læger til, at gravide fravælger fødeklinikken i Frederikshavn, og derfor har amtet igangsat en undersøgelse. Undersøgelsen har til formål at klarlægge, hvorfor fødeklinikken i Frederikshavn kun har cirka 100 fødsler om året, mens fødeklinikken i Hobro har det dobbelte. - Vi skal blandt andet tale med gravide om hvilken information de har fået og hvorfra, og selvfølgelig vil vi også se på, hvad de praktiserende læger oplyser om de forskellige tilbud, siger Lis Kristensen. Hun understreger at der kan være mange grunde til at fravælge en fødeklinik, og derfor skal undersøgelsen også være med til at give et billede af, hvad gravide, nordjyske kvinder egentlig ønsker af tilbud. Fremtiden Undersøgelsen forventes at være færdig i slutningen af marts, og kan altså være med til ændre de tilbud, som amtet har nu. Om det indebærer, at fødeklinikken i Frederikshavn skal lukkes eller om den kun skal være et tilbud for flergangsfødende, vil Lis Kristensen ikke kommentere. - Lige nu er der ikke truffet beslutning om, hvad der fremover skal ske med fødeklinikken i Frederikshavn, ligesom der heller ikke er nogle mål om at der skal være et bestemt antal fødsler. Så nu venter vi og ser, hvad undersøgelsen viser, siger Lis Kristensen.