Lokalpolitik

Gravlev et forbillede

LÆSERBREV

Lokalplanen for Gravlev bør blive et forbillede for landsbyerne i Rebild Kommune, lyder det i Mogens Schou Andersens læserbrev. Arkivfoto: Michael Koch

Lokalplanen for Gravlev bør blive et forbillede for landsbyerne i Rebild Kommune, lyder det i Mogens Schou Andersens læserbrev. Arkivfoto: Michael Koch

GRAVLEV:I NORDJYSKE12. sep. skriver Annette Bruun Hansen (ABH) om den netop vedtagne lokalplan for Gravlevområdet, at det er ren magtarrogance af Venstre og Dansk Folkeparti at gennemtrumfe den del af lokalplanforslaget, der åbner mulighed for udstykning af op til fire byggegrunde nord for selve byen. Jeg må desværre oplyse dig om, at V og DF ikke har flertal i byrådet. Da der i foråret blev afholdt borgermøde i Gravlev om lokalplanforslaget, var vi nogle der blev overrasket over den positive og gode stemning, der var på mødet med beboerne fra Gravlev. (fra byrådet deltog hele teknik/miljøudvalget, samt John Hamiltorn, Borgerlisten Rebild syd). Det havde været ønskeligt, om nogle flere byrådsmedlemmer havde afset tid til at deltage i borgermødet, så man ved selvsyn havde oplevet den gode stemning. På borgermødet blev der også efterspurgt mulighed for udstykning af enkelte byggegrunde i byen, så man kunne blive lidt flere i fællesskabet. Det var DF, der foreslog en reduktion af det oprindelige udkast (otte-ni grunde) til lokalplanens nu fire byggegrunde. DF fik også vedtaget, at alle nuværende sokkelkvoter skal registreres, netop for at undgå overskridelser af byggehøjden. Så det er med tilfredshed for DF, at lokalplanen endelig blev vedtaget (ca. 15 år undervejs). Det er vel kvaliteten, ikke kvantiteten, der er afgørende for indsigelser mod lokalplaner. Så vidt jeg erindrer, havde ABH 14 sider indsigelser og angivelser mod lokalplanen. I hele den langtrukne sag om lokalplanens tilblivelse i Gravlev har hele sagen været fyldt af personfnidder, som jeg heldigvis ikke har været impliceret i, da jeg ikke kommer fra gl. Støvring kommune. Netop i Gravlev er der en ekstra bevågenhed fra andre myndigheder, grundet fredningen af Gravlev Ådal, så det har ikke været et tag-selv bord, men med respekt for den enestående natur i området. Lokalplanen skulle gerne blive til gavn for borgerne i Gravlev, samt blive et forbillede for landsbyerne i Rebild kommune om udvikling og ikke afvikling.