Lokalpolitik

Gravlev - heksebyen

LÆSERBREV

TROLDDOM:Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde, lyder det i Drachmanns Midsommervisen fra 1885. Jeg kom til at tænke på disse linjer, da jeg læste artiklen i Nordjyske, i forbindelse med byrådets behandling af lokalplanen for Gravlev. John Hamiltorn sagde, ifølge artiklen, ganske rigtigt blandt andet, at han efterhånden var i tvivl om, hvad man ville i Gravlev, hvor et borgermøde jo havde været meget positivt over for lokalplanen. Det var i den forbindelse, jeg kom til at tænke på Drachmanns ord. Ligesom i de fleste andre landsbyer, havde Gravlev i gamle dage også sin heks, og sognet sine trolde. Ud over, som borgmesteren sagde i byrådssalen, at Gravlev med sin beliggenhed er den smukkeste landsby i hele Rebild kommune, adskiller Gravlev sig fra de fleste andre landsbyer ved fortsat at have sin egen heks, nemlig Danny Druehyld. Det er vi mange, der er stolte af. At sognet også har sine trolde, havde jeg ikke troet. Efter behandling af lokalplanforslaget i byrådet, må jeg nok revurdere min opfattelse. Der var op til flere ”trolde” i aktion. Leon Sebbelin har åbenbart den evne, at han som radikal i skoledebatter og andre sammenhænge, udgiver sig som de små samfunds tro væbner. At han i Gravlevsagen, på trods heraf, har stemt imod en meget beskeden mulighed for udvidelse og modernisering af landsbyen, kræver sin troldmand. Og sandelig, som trold af æske, sprang også min gode gamle klassekammerat fra Gravlev Skole Thorkild Christensen ud af æsken, og forsøgte med et trylleslag at få det øvrige byråd til hoppe på, at han seriøst ønsker nogen som helst udvikling i de små samfund. Hans trang til med jævne mellemrum, at føre slagterkniven over de små skoler, har dog sat sig for dybt i byrådet, til at de hoppede på den troldmagi. Så var der jo de konservative, som jo ikke har vist den store troldkunst i denne byrådsperiode, og igen lagde sig i slipstrømmen fra den røde side i byrådet. Det bliver spændende at se, om de også gør det op til- og efter valget den 17. november. Om det er ”heksens” fortsatte hærgen i Gravlev, eller troldmændenes magi i sognet, der gør, at udviklingen i Gravlev til tider er svær at spå om, vil fremtiden måske give svaret på. Indtil da, vil vi undersåtter fortsat forsøge at manøvrere blandt hekse og trolde.