EMNER

Gravpladser bliver dyrere

Brugerbetalingen på de kommunale kirkegårde stiger.

Det er blevet dyrere at blive kremeret eller blive begravet på de tre kommunale kirkegårde i Aalborg. Aalborg besluttede nemlig i det kommunale budget for 2011, at taksterne på de kommunale kirkegårde skulle stige med 850.000 kroner. Og reelt er brugerbetalingen på gravstederne eller kremering eneste måde, pengene kan hentes på, oplyser afdelingsleder Marianne Jensen, Park og Natur i Aalborg Kommune. Prisen stiger med 60 procent Det betyder, at betalingen for at få en gravplads - den såkaldte jordleje - nu skal betales, så snart man bestiller en gravplads. Tidligere blev udgiften først opkrævet, når den første fredningsperiode for gravpladsen på 20 år var udløbet, og man ønskede at forny aftalen med endnu 20 år. Samtidig er jordlejen også blevet dyrere, og den årlige udgift steget fra 75 kroner i 2010 til 120 kroner per gravplads i 2011. Det svarer til en prisstigning på 60 procent og en samlet regning på 2.400 kroner for de 20 år. Dyrere at blive kremeret Samtidig er prisen på kremering øget fra 2.200 kroner sidste år til 2.600 kroner i år, en stigning på godt 18 procent. Men bag udviklingen gemmer sig også en af miljøårsager nødvendig investering i et nyt filteranlæg. - Ifølge Kirkeministeriets retningslinjer skal udgifterne fra drift og anlæg på krematorierne dækkes via brugerbetalingen, forklarer Marianne Jensen. De to forhøjelser ventes at give kommunen en merindtægt på 800.000 kroner, mens en generel stigning i taksterne på 0,3 procent på området skal indbringe de sidste 50.000 kroner, så målet på 850.000 kroner er nået. Beregninger bag forhøjelsen Prisstigningerne har dog ikke betydet, at efterladte har bestormet Park og Natur. - Det er klart, at folk synes, det er en stor stigning for at erhverve en gravplads, men vi har ikke fået en storm af klager, oplyser Marianne Jensen. Park og Natur har heller ikke sat prisen i vejret i blinde, men sammenlignet med de kommunale kirkegårde i Aarhus og i København, hvor jordlejen også er steget. - Vi har udregnet prisen ud fra den grundværdi, som de enkelte kirkegårde har, og så benyttet en beregningsmodel, som også Københavns Kommune bruger, forklarer Marianne Jensen. - Desuden har de kirkegårde, der er drevet af menighedsrådene, jo også måttet lade priserne stige, tilføjer hun. Aalborg Kommune sender dog også pengene til sine kirkegårde, nemlig 3,7 millioner kroner, men beløbet skal udelukkende gå til vedligeholdelse af bygninger og af friarealer. - Derimod skal alle gravpladser og kremeringer være helt brugerbetalt, siger Marianne Jensen. Der er også lagt op til at taksterne på de kirkegårde, som drives af folkekirken, skal stige, men det har ikke været muligt at få oplysningerne fra Aalborg Stift.