Grebet strammer til om international skoles fremtid

Skoleleder skal være klar med sin anbefaling (eller det modsatte) til sin bestyrelse i aften

AALBORG:Der tælles på knapper lige til det sidste, når skoleleder Per Lyngberg Andersen inden mødet med sin skolebestyrelse i aften skal have gjort op med sig selv, om han kan anbefale, at Aalborgs internationale skole fra det kommende skoleår bliver en del af Skipper Clement Skolen. Eller ej. Det haster med en afklaring, for skolen har et nyt skoleår at skulle planlægge. For at få plads til den internationale skole med nu 34 elever og forventelig over 40 til august, må skolebygningerne på Gl. Kærvej suppleres med ekstra lejemål, og der arbejdes på en aftale med entreprenørfirmaet A. Enggaard. Man vil leje sig ind i Vesterbro-bygningen, som tidligere har huset teknisk forvaltning. Der bliver brug for fire nye klasselokaler. Det er imidlertid prisen på en forestående renovering af lokaler til undervisningsformål, der volder problemer. Skolens egen arkitekt sætter prisen til 2,5 mio. kr. plus moms, mens skoleforvaltningens arkitekter, såvidt man har erfaret, siger 4,5 mio. kr. - Hvis kommunen insisterer på, at det skal være til den dyre pris, kan økonomien ikke hænge sammen, siger Per Lyngberg. Renover bare Tilsyneladende kommer skolerådmand Nils Bell nu med de forløsende ord: - Hvis Skipper Clement Skolen kan renovere til den pris, skal de da hurtigst mulig gå i gang. Det er ikke noget, jeg vil blande mig i. Hvor Per Lyngberg tidligere har vurderet skolens muligheder for en international afdeling til 80-20, har hans skepsis været stigende i den senere tid til nu 60-40. Han er ikke imponeret over den interesse kommunen viser for at bevare den internationale skole. - Det er de samme beløb, der er i spil, som man ofrede Klostermarksskolen, hvor det viste sig, at økonomien ikke kunne hænge sammen, siger han. Smukke ord Alle er enige om, at det vil være af stor betydning for både Aalborg og hele den nordjyske landsdel at bevare den internationale skole, når det drejer sig om ord. På Skipper Clement Skolen har man sagt ja til at løfte opgaven under forudsætning af, at man fik en nøgleløsning og en sikkerhed for betalt husleje til første fem år. - Vi stiller de krav, fordi vi under ingen omstændigheder vil sætte Skipper Clement Skolen på spil, siger Per Lyngberg. Omvendt har man ikke ønsket nogen underskudsgaranti, som Klostermarksskolen har fået. Skolen har 3,5 mio. kr. at disponere over. Der er tilsagn om 2 mio. kr. fra kommunen, 1 mio. kr. fra amtet samt 0,5 mio. kr. fra Aalborg Industri og Handelskammer. I budgettet skal desuden lægges 0,5 mio. kr. til i årlige husleje i fem år. Sammenlagt 2,5 mio. Forældrene omkring den internationale skole arbejder på højtryk, mens grebet strammes. Man vil således tage aktivt fat på at søge fonde, ligesom der tages iniativer til tegne sponsoraftaler. Selv har Per Lyngberg tager kontakt til firmaet A. Enggaard og fået stillet i udsigt, hvis man sendte en skriftlig ansøgning, "kunne det være muligt at tænke noget ind ud over det forretningsmæssige".