EMNER

Grebet ud af luften

V-ANGREB:To af Venstres unge håb angriber (18.8.) undertegnede for både det ene og det andet i forbindelse med min korte konstatering af, at jeg finder forløbet omkring de udviste irakere ret udansk. For mig er det udansk, at politiet beordres ud i nattens mulm og mørke for at splitte familier. Endvidere er det ikke noget kønt syn at se politiet være nødsaget til at anvende vold for at løse en i bund og grund politisk hårdknude. Dette kan man ikke bebrejde politiet; men det kan man bebrejde de ansvarlige politikere med ministeren i spidsen. Mennesker, der ikke har lovligt ophold i landet, skal naturligvis ud af landet. Det kan imidlertid gøres på mange måder, når man har hele statsapparatet til rådighed. Det behøver ikke at blive kørt op som en medieovervåget begivenhed en mørk nat. Det har ikke skortet på opfordringer til ministeren om at bruge sin hjemmel til at undersøge de udvistes sag endnu en gang for at vurdere, om der er hjemmel til humanitært ophold eller at vurdere situationen i det hjemland, der stadig befinder sig langt fra lov og ret som vi kender det. Regeringen har ladet denne sag forløbe så længe, at der er børn, som er født her i landet, og som ikke har relation til Irak. Er det udtryk for den kvalitet i omsorgen for de svageste, som Venstre åbenbart ønsker ifølge de to læserbrevskrivere? Lad mig slå fast med syvtommersøm: Jeg støtter de strammere regler for indrejse i Danmark. Det gør jeg, fordi vi i Socialdemokratiet har besluttet det, og at vi ikke har eller udviser overskud til at kunne tage os ordentligt af flere. Det er grebet helt ud af den blå luft, at jeg skulle ønske åbne grænser for indvandring eller være ude af trit med mit parti. Mit ønske er, at vi opfører os så fornuftigt, at de mennesker, der er i vores land, får mulighed for at bruge deres evner og talent til at gøre Danmark stærkere. Det forudsætter, at vi gør danskere med anden kulturel baggrund til et aktiv for vores samfund ved at møde dem med forventninger og reelle muligheder for at bruge deres talent samfundsgavnligt. Desværre synes jeg, man ser det modsatte ske og et heraf følgende modsætningsforhold til samfundet. Den voksende kriminalitet, som har fået lov til at vokse og blive stadig grovere under VKO, er dybt bekymrende. Det er udansk, at vi har skyderi i gaderne, at borgere udsættes for grove hjemmerøverier, og at folk udsættes for vold i bandekrig uden at regeringen evner at gøre noget effektivt herved. Svaret har alene været strengere straffe. Desværre ser det ikke ud til at være den patentmedicin der skal bruges i alle tilfælde. Jeg ønsker på ingen måde at forfalde til det lavmål af personligt hadske angreb, som de to læserbrevskribenter anvender; men jeg vil insistere på at arbejde for et samfund båret af høje idealer om mennesker og menneskers værd. Historien er rig på regimer, der afstod fra respekt for mennesket, og det var vel egentlig for at gøre op med et sådant, at Danmark gik i krig i Irak. Derfor skal vi ikke glemme at være et godt eksempel på et samfund båret af ordentlighed, redelighed og menneskelighed.