Greenland rydder op i butikken

Til­skæ­ring af ak­ti­vi­te­ter­ne gi­ver ne­ga­tivt halv­år for Roy­al Green­land. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Bro­en

Til­skæ­ring af ak­ti­vi­te­ter­ne gi­ver ne­ga­tivt halv­år for Roy­al Green­land. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Bro­en

NORDJYLLAND:Første halvår af regnskabsåret 2006/07 endte i minus for Royal Greenland med hovedsæde i Aalborg. Resultatet af den primære drift blev 21 millioner kroner mod 85 millioner kroner i samme periode sidste år. Før skat måtte Royal Greenland tage til takke med et underskud på 19 millioner kroner mod et overskud på 55 millioner kroner sidste år. Grunden til det vigende halvårsresultat er ifølge Royal Greenland, at man i det forgangne år har saneret de områder af virksomheden, der ikke er lønsomme. Det har blandt andet medført, at også halvårets omsætning faldt. Således blev der i år omsat for godt 2,5 milliarder kroner mod godt 2,7 milliarder samme periode sidste år. Også prisudviklingen på kogte og pillede rejer har belastet indtjeningen i første halvår. Ledelsen forventer dog en generelt positiv udvikling, når der ses bort fra kogte og pillede rejer.