EMNER

Greenspans tale er ugens højdepunkt

Den kommende uge vil uden tvivl være centreret omkring onsdag kl. 16.00, når Greenspan sætter sig i stolen og "vidner" foran senatets bankkomité. Interessen er altid stor, når denne lille mand med de store briller udtaler sig på en mildest talt underfundig måde! Interessen denne gang vil om end være endnu større oven på forrige uges pengepolitiske møde i den amerikanske centralbank, hvor der i den efterfølgende pressemeddelelse var ændret på en af de seneste måneders mest betydningsfulde sætninger. I pressemeddelelsen var den "berømte" sætning: "Vi vil holde renten lav i en betydelig periode" skiftet ud med: "Vi kan være tålmodige med at fjerne den lempelige pengepolitik". For udenforstående kan det virke grotesk, at man på den måde nærlæser formuleringen og i den grad analyserer og tolker på teksten. Det er imidlertid den måde, centralbanken kommunikerer med omverdenen og dermed er med til at forme forventningerne på det finansielle marked. Spørgsmålet til 64.000 dollars er nu, hvordan Greenspan vil kommentere denne udmelding? Skal den ganske enkelt forstås som et udtryk for, at centralbanken kun har fjernet sig lidt fra hjørnet og udvidet deres manøvrerum, eller er der reelt tale om en fremrykning af det tidspunkt, hvor centralbanken forhøjer renten? Ellers byder ugen kun på et moderat antal nøgletal, som dog indeholder et par interessante fra hver side af Atlanten. Eurozonen byder på de første vurderinger af væksten i 4. kvartal og EU's økonomi og finansministre mødes til det såkaldte EcoFin møde mandag/tirsdag. I USA er det blevet tid til tal for detailsalget for december – et tal, der giver en god del af grundlaget for, at vurdere udviklingen i det samlede forbrug. Hertil kommer tal for den amerikanske handelsbalance – et tal, der modtager stigende interesse i forbindelse med den faldende dollar. Endelig kommer det første tal for forbrugertilliden (UoM) i februar og - ikke mindst - den halvårlige pengepolitiske tale fra Fed formand Greenspan om onsdagen. Torsdag vil markedet dog sikkert rette blikket på detailsalget, der oven på skuffende tal for bilsalget forventes at falde (ex. biler en stigning). Valutamarkedet vil endvidere have fokus rettet mod handelsbalancen om fredagen, da den indikerer den underliggende trend i udbuddet af dollar på valutamarkedet (jo større underskud, jo større udbud og … jo svagere dollar … sådan lidt forsimplet!). Handelsbalancen forventes at vise et underskud på knap 40 mia. USD. Samme dag offentliggøres forbrugertilliden for universitetet i Michigan, hvor Spar Nord forventer et mindre fald. Væksten i Eurozonen forventes at vokse med 0,4 procent i forhold til 3. kvartal. Der er dog forsat betydelige risici, idet eksporten så ud til at blive ramt af stærk EUR, investeringerne af lav kapacitetsudnyttelse og forbruget af lav forbrugertillid med bl.a. et meget pauvert julesalg i Tyskland. Umiddelbart ser det således ud til, at hovedparten af væksten vil komme fra stigende lagre (og måske investeringer). Hvis ikke efterspørgslen stiger for alvor, vil det give "pay-back" – sandsynligvis i 2. kvartal - med lavere vækst til følge. Ved redaktionens slutning er to meget vigtige begivenheder ikke kendt. Det drejer sig om den amerikanske arbejdsmarkedsrapport, som vil sætte tonen på både aktie-, valuta- og obligationsmarkedet i denne uge. Hertil kommer G7 mødet, hvor finansministre og centralbankchefer fra de syv rigeste lande fredag/lørdag bl.a. skulle diskutere den seneste tids valutakursbevægelser. Det medfører, at indgangsniveauet for obligationer, valuta og aktier kan være noget anderledes, end det var over middag i fredags. Bevægelserne på det finansielle marked i den kommende uge vil være tæt knyttet op på Greenspans tale om onsdagen. Hvis Greenspan indikerer, at en renteforhøjelse er nært forestående, vil renterne sandsynligvis buldre opad. Indikerer han omvendt, at den nye formulering er gammel vin på nye flasker, vil det finansielle marked som udgangspunkt være uforandret, men med en mulig positiv reaktion på obligationsmarkedet.