Lokalpolitik

Grenbrugsplads trods trafikprotest

Det må nu anses så godt som sikkert, at trailerfolket i Løkken får kortere vej til genbrugspladsen.

Snart får Løkken sin egen genbrugsplads. Foto:Kim Dahl Hansen

Snart får Løkken sin egen genbrugsplads. Foto:Kim Dahl Hansen

Trods en del debat om placeringen ved Egevej, har det været småt med protester i høringsperioden for en ny lokalplan og kommuneplantillæg. Det ser nu ud til at blive endeligt vedtaget af et flertal i byrådet, og dermed kan AVV anlægge pladsen. Action House protesterer Ejeren af Action House har protesteret kraftigt mod placeringen. Action House frygter en kraftig stigning i trafikken på Industrivej, der bliver den primære adgangsvej til genbrugspladsen. "Den øgede trafikbelastning vil give uacceptable adgangsforhold til kunderne til Action House og dagligvarebutikkerne ved rundkørslen", skriver Action House i deres indsigelse. Ejeren mener desuden, at genbrugspladsen kan blokere for en eventuel udvidelsesmulighed for Action House på rideskolens arealer. Et stort flertal i teknik og miljøudvalget har netop indstillet, at lokalplanen vedtages af byrådet. Alternative placeringer Udvalgsmedlem Børge Bech tog forbehold for placeringen. Han mener, at placeringen af genbrugspladsen ved Egevej vil være hæmmende for erhvervsudviklingen i området, og ønsker derfor andre alternative placeringer undersøgt. - Flertallet mener ikke, at det vil skabe større trafikbelastning end området og Industrivej kan klare. Og der er altså et godt stykke fra Action House til den udpegede grund ved Egevej, siger udvalgsformand Jørgen Bing(SF). Forvaltningen påpeger også, at Action House er i gang med udvidelsesplaner med et minigolfbaneanlæg. Men den udvidelse sker mod nord og altså ikke mod øst, hvor genbrugspladsen placeres. 150 biler om dagen Den nye genbrugsplads bliver på 7800 kvadratmeter med en bygning på 200 kvadratmeter til personale og affaldssortering. Affaldsselskabet Vendsyssel Vest(AVV) forventer gennemsnitligt 150 person- og varebiler på hverdage og 200 på weekenddage - flest i sommerhalvåret. Der forventes tre til 10 lastbiler om dagen. Genbrugspladsen skal primært betjene Løkken by, Nr. Lyngby og Vittrup.