Lokalpolitik

Grenen Camping på salgslisten

Anette og Poul Langhave har forpagtet Grenen Camping i 25 år. Til nytår stopper de.Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Anette og Poul Langhave har forpagtet Grenen Camping i 25 år. Til nytår stopper de.Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

SKAGEN:Frederikshavn Kommune har opgivet at finde ny forpagter til den kommunaltejede Grenen Camping, som derfor sættes til salg. Otte ansøgere havde reageret på ansøgningen om at forpagte campingpladsen med den unikke placering på Grenen. De syv ansøgere opfyldte dog ikke betingelserne og den ottende sprang fra. - Det er svært at finde en forpagter, som er villig til at investere, det der skal til, når vedkommende ikke samtidig ejer pladsen. Derfor forsøger vi nu at sælge campingpladsen, siger borgmester Erik Sørensen. De nuværende forpagtere, Anette og Poul Langhave, der har drevet pladsen siden 1. maj 1983, stopper til nytår, så det haster med at finde en afklaring. Flere af stamkunderne, som er kommet på Grenen Camping i årtier, efterlyser også en afklaring. Erstatning for tjæreforurening SKAGEN: Ejerne af Ahornvej 8 og 9 får hver 27.500 kroner i kompensation for oprydning af tjæreforuering på grundene, som de i sin tid købte af Skagen Kommune. Beløbet svarer til grundejernes egenbetaling efter værditabsordningen i forbindelse med tilsvarende tjæreforurening. Det indstiller økonomiudvalget til byrådet, der 23. april i år godkendte, at der blev ydet kompensation til ejere af tilsvarende ejendomme i Skagen.