Grenen-museet føler det jordes

Ole Jap­pe, Skov- og Na­tur­sty­rel­sen, gen­nem­gik fred­nings­be­stem­mel­ser og bag­grun­den for dem for med­lem­mer­ne af Na­tur­kla­ge­næv­net in­den tu­ren rundt på Gre­nen. FOTO: CARL TH. POUL­SEN

Ole Jap­pe, Skov- og Na­tur­sty­rel­sen, gen­nem­gik fred­nings­be­stem­mel­ser og bag­grun­den for dem for med­lem­mer­ne af Na­tur­kla­ge­næv­net in­den tu­ren rundt på Gre­nen. FOTO: CARL TH. POUL­SEN

SKAGEN:Grenen trænger til en moderniseret og omfangsmæssig ny fredning. Det er der grundlæggende ikke hverken tvivl eller uenighed om. Men det er alligevel ikke helt enkelt at gennemføre den, fordi Grenen er et sted, som er en international attraktion og et sted, som er i brug og har været det i mange år. Den nye fredning mangler nu blot den sidste godkendelse, som skal komme fra Naturklagenævnet, og nævnets medlemmer var i går på besigtigelse i området - og specielt de steder, hvor lodsejerne har gjort indsigelse mod bestemmelser i den fredningskendelse, som fredningsnævnet for Nordjyllands Amt afsagde for godt et år siden. Besigtigelsen blev afsluttet med et offentligt møde, hvor lodsejerne kunne kommentere fredningskendelsen. Det fremgik tydeligt, at de største problemer i forbindelse med fredningen er bestemmelserne for restaurant- og museumsbygningen ved parkeringspladsen på Grenen. Det indgår i fredningen, at den store bygning skal sløres, så den bliver mindre dominerende i landskabet. Det vil man, efter ejernes mening, gøre så effektivt, at advokat Aksel Groth, som repræsenterede kunstmuseet, bemærkede, at man fuldstændig vil jorde museet - og det nærmest bogstaveligt, idet de kunstige klitter, man vil sløre bygningen med, skal være så voldsomme og høje, at man overhovedet ikke vil kunne se bygningen, ligesom man fra bygningen stort set kun vil kunne se sand. - Den sløring må kunne laves på en bedre måde som er acceptabel for begge parter, påpegede både Aksel Groth. Formanden for Naturklagenævnet, Lars Busck, kunne ved mødet slutning love, at lodsejerne vil få besked om nævnets afgørelse hurtigst muligt, men han kunne ikke sige nærmere om, hvornår det er.