Havne

Grib bolden, Sæby

SÆBY:- Grib bolden, Sæby, lød afslutningen på det foredrag, arkitekt Bo Christiansen, Hellerup - tidligere Sæby-dreng - holdt på det velbesøgte borgermøde arrangeret af Sæby Kommunes Bevaringsforening. Den unge arkitekt havde kaldt sit foredrag "Sæby by og havn i fortid, nutid og fremtid". Han understregede, at debattørerne omkring ændringer på Sæby Havn har det samme motiv, nemlig Sæbys ve og vel - og tilføjede: - Vi vil det samme, men på hver sin måde. Men Sæby er af så lille en størrelse, at det er bydende nødvendigt at trække på samme hammel. Bo Christiansen påpegede nødvendigheden af at værne om miljøet: - At give frit spil vil ødelægge og forstyrre et historisk kulturmiljø skabt over århundreder. At leve med historien i dagligdagen giver ro og forankring, men også pejling og styrke for fremtiden. - Ved at kende Sæbys struktur og organismer, respektere og bygge videre på denne karakter, vil man kunne skabe en harmonisk hel by, som ikke blot er indbydende for borgerne, men også virker klar og logisk for gæsterne, fortsatte Bo Christiansen. - I stedet for at satse på det, man tilsyneladende kan se som en sikker og hurtig succes, bør man blive bedre til det, man allerede er gode til. Snarere end kvantitet bør man satse på sin egen kulturarv. Om havnen Specifikt om Sæby Havn lød det fra foredragsholderen bl.a.: - Som et sammenbindende element er byens og dermed havnens gulv afgørende. Her bør der ikke spares, men i stedet defineres kvalitetsniveauet for de fremtidige bebyggelser. - Sæby Havns identitet i dag er et spørsgmål om at kigge sig omkring: Kirken, som majestætisk våger ud over den lille skala. De hvidkalkede murede huse med tegltage. Rolige former uden overflødig dekoration, men med stor værdighed. Kiggene fra Strandgade mod havnen og fra havnen mod Strandgade er historiske og skal varetages og fastholdes. - Sæby har længe fungeret som en dejlig bosætningby. Havnen skal inddrages i denne vision. Ved at visualisere dette, sætte billeder, rammer og form på visionen, så også havnen bliver et attraktivt bosted. Bo Christiansen slog i forbindelse med den fremtidige planlægning i Sæby til lyd for en bymodel: - Ved at lade miniby-projektet i Sæby udvikle en sammenhængende model af de centrale og historiske byområder og havnen i en offentlig tilgængelig model, kan ethvert projekt bygges ind i modellen og afprøves. - Det handler om at bevare og forbedre Sæbys særlige miljø, lød en af Bo Christiansens afsluttende bemærkninger.