Rebild

Grib en le og red bakker

REBILD:Buderupholm Statsskovdistrikt inviterer lørdag 21. Juni til Store Ørnebregnedag i Rebild Bakker. Her vil distriktet i samarbejde med Spillemandsmuseet og Rebild Borgerforening fortælle lidt om naturplejen i Rebild Bakker, om hvordan leen historisk har udviklet sig, og om hvordan man arbejder med den. Efter en kort instruktion vil de fremmødte blive udrustet med en le, og man kan så i fællesskab med arrangørerne gøre en aktiv indsats for Rebild Bakker. Alle er inviteret til arrangementet, og det er ikke noget krav, at man har erfaring eller evner til at arbejde med en le. - Det vigtigste er, at vi får en underholdende dag, børn såvel som gamle, siger skovfoged Jens Erik Nielsen. Baggrunden er, at ørnebregnen i de senere år har bredt sig over store partier i Rebild Bakker. Denne største danske bregne vokser især på ubenyttede lysåbne naturarealer, og i et område som Rebild Bakker kan ørnebregnen ende med totalt at dominere landskabet. - Da man i fremtiden gerne skulle bevare de lyngklædte Rebild Bakker, er det derfor nødvendigt, at vi nu tager arbejdshandskerne på, siger Jens Erik Nielsen, som til gengæld lover at beværte deltagerne med en bid brød og en kop kaffe undervejs.