EMNER

Grib ind

I disse tider med finanskrise er det svært at holde styr på, hvad der er op og ned i det hele.

Det er en kompliceret størrelse, og jeg vil ikke bruge tid på lange forklaringer, men blot pointere, at den situation samfundene står i, er skabt af finanssektorerne selv. Kapitalens fri bevægelighed, frie investeringer og øget privatisering har vist sig ikke at holde vand. Øget spekulation har ikke resulteret i øget vækst, og ligner mest af alt et ”pyramidespil”. Det interessante er i mellemtiden, at selvsamme sektor, nu skal have statsstøtte for at kunne fortsætte, så det forgyldte forbrug ikke daler. Det voksende svineri skal holdes i gang! Panikløsningerne i Danmark er, at lade skatteyderne sikre spekulanternes milliardlån, men ikke at ændre på de mekanismer, der har ført til krisen. Ikke at stille spørgsmål ved liberalismen, men tværtimod at fortsætte spiralen. Lad mig gøre det klart - det er ikke spekulanterne, der skal have statsstøtte! Og hvad er der egentlig sket med bankernes og virksomhedernes rekordoverskud de sidste mange år? Er de gemt, nej vel - de er spenderet ved at fortsætte tvivlsomme spekulationer og investeringerne i udlandet. Til slut går det udover lønmodtagere som må afskediges fordi der ikke længere er nok at lave og producere! Eksemplerne strømmer ind hverdag. Forleden gik det udover cementarbejdere på Aalborg Portland. I stedet for at forsøge at puste liv i en sygdomsramt spekulativ økonomi bør man tage fat om roden til problemerne - nemlig den mangel på demokratisk kontrol med økonomien, som er hovedårsagen til krisen. Krisen viser jo med al tydelighed, at en ureguleret og privatiseret finanssektor ikke er i samfundets interesse. Vi i Enhedslisten foreslår: * Indgreb over for alle former for samfundsskadelig spekulation i den private banksektor * Afgifter på den spekulative valuta og finanstransaktioner * Oprettelse af en offentligt ejede banker og kreditselskaber * Øget kontrol med kapitalstrømme og bekæmpelse af skattely * Indgreb over for grådigheden i virksomhedernes direktioner. Et stop for de uanstændige bonusordninger og skyhøje lønninger. Sådan burde det være, for på den måde vil økonomien, være til gavn for samfundet og mennesker og ikke for maksimal profit.