Griber ind mod chikane af flygtninge

Kommunen har opfordret Biersted Skole til at tage en snak med forfølgerne

BIERSTED:Aabybro Kommune er bekendt med forfølgelsen af en kurdisk flygtninge-familie i Biersted, og socialforvaltningen har derfor opfordret Biersted Skole til at gøre en indsats, oplyser afdelingsleder Preben Gram. - Vi har bedt skolen at tage en snak med de børn og unge, som chikanerer flygtningefamilien samt med de unges forældre. Ellers har vi foreløbig ikke planer om at gribe ind, da forældrene først skal have en chance for at rette deres børn til, siger Preben Gram. Den kurdiske familie i Biersted er gennem længere tid er blevet forfulgt. Børnenes cykler er blevet ødelagt ved skolen, der er blevet spyttet efter flygtningene og kastet sten mod deres hus. Derfor har Biersted Skole sendt et brev om forfølgelsen med alle elever hjem samt inviteret sognepræst Carsten Wind Hansen til at tale mod racisme ved skolens juleafslutning. Præsten har på opfordring fra forældre til elever også prædiket og indsamlet underskrifter i Biersted Kirke mod racisme og ufred. - Som socialforvaltning kan vi ikke gør andet end at opfordre til at tage en snak med dem, som skaber problemerne. Vi har i socialloven ingen hjemmel til specielle sanktioner. Men det er vigtigt, vi markerer, at denne chikane er uacceptabel, siger Preben Gram, der ikke kender til lignende forfølgelse af de øvrige flygtninge i kommunen. Kommunens flygtningekoordinator, Tenna Vad, vil tage en snak med flygtningefamilien for at få klarlagt deres situation.