Lokalpolitik

Grim bismag af smålighed

Borgerne skal have frit valg mellem offentlige og private servicetilbud.

Derfor skal offentlige virksomheder konkurrere med de private - omkostningerne skal gøres op på samme måde, så konkurrencen bliver fair og lige. Ellers bliver valget ikke reelt. Men på nogle punkter er forskellene mellem det offentlige og det private fortsat afgrundsdybe. Lige så naturligt det er for såvel den lille håndværksmester som for direktøren med 700 ansatte at give medarbejderne en julegave til nogle hundrede kroner - lige så forbudt er det for skoleinspektøren, kommunaldirektøren og politimesteren at gøre det samme. Den aflyste fest for regionsrådets medlemmer illustrerer en lignende forskel. I det private erhvervsliv vil næppe mange løfte et øjenbryn, hvis en bestyrelse for en virksomhed med mange tusinde ansatte markerer årets ledelsesmæssige højdepunkt - vedtagelsen af budgettet - med en middag for bestyrelsens medlemmer og direktionen; heller ikke hvis det er med ledsagere og overnatning til en samlet pris af godt 800 kroner pr. deltager. Sådan spiller musikken ikke i det offentlige. Den slags er forbudt, meddelte statsamtmanden, og så var der ikke andet at gøre for regionsrådet end at aflyse. Tilbage bliver en grim bismag af smålighed. Ikke hos statsamtmanden - han har blot nidkært passet sit arbejde - men hos de politikere, der i sin tid har vedtaget reglerne. Måske er de stramme, fordi nogle amts- eller kommunalpolitikere tidligere har frådset. Det er selvfølgelig ikke meningen, at folkevalgte skal bespises og beværtes for skatteydernes penge i tide og utide, men det er heller ikke rimeligt at kriminalisere alt ud over en kop kaffe og en ostemad. Folkevalgte udfører for samfundet et vigtigt, men som hovedregel dårligt lønnet job. De stramme regler synes næsten bizarre sammenlignet med praksis i Folketinget. I det forum af folkevalgte har en storstilet årlig fest - helt løsrevet fra det daglige politiske arbejde - i mange år været fast tradition. Hvis der eksisterede politisk logik, blev den fest aflyst fra nu af. Langt bedre var det dog at få kigget på den gældende styrelsesvedtægt. Det må være muligt at løsne paragrafferne uden at give frit slag for kaviar og champagne.bpisning