EMNER

Grindstedgaard solgt

BRØNDERSLEV:Grindstedgaard i Brønderslev er på tvangsauktion solgt til Spar Nord Bank, men Spar Nord Bank har allerede solgt gården videre. Advokat Erling Mortensen fra Sæby bød på tvangsauktionen 7.660.000 kr. for Grindstedgaard, der er vurderet til 11,9 mio. kr. Både Nykredit, Spar Nord og en privat borger bød på Grindstedgaard. Buddene begyndte ved 6.998.000 kr. Men Erling Mortensen fik det sidste bud. Der er en række kreditorer, der ikke dækkes ind med dette bud, idet der var en gæld på godt 10 mio. kr. i ejendommen. Ifølge Erling Mortensen har Spar Nord Bank allerede en interesseret køber til gården. Dyr og maskiner er tidligere solgt af Spar Nord Bank med Nykredits accept. Der har været en frostspræning i varmeinstalltionerne, men skaderne er udbedret. I efteråret 2002 fraflyttede de tidligere ejere ejendommen, der siden har stået tom. Det var Nykredit, der havde begæret tvangsauktionen.