EMNER

Grise-parti?

S:Vi socialdemokrater ved, hvad der rører sig i samfundet. Vi socialdemokrater er fuldstændig enige både indbyrdes og i forhold til SF – ja, måske lige bortset fra at kastrere grise uden bedøvelse. Det, syntes vi socialdemokrater, var dyrplageri, men nu synes vi socialdemokrater og især Bjarne Laustsen, at når vi har gjort det i 100 år, så kan man ligeså godt fortsætte, for så er der jo ingen grund til at ændre på det. Nu har vi socialdemokrater partifæller, som holder med grisene, og de kan åbenbart ikke fatte, at når et forslag kommer fra DF, kan man ikke stemme for. Det kan synes uretfærdigt over for grisene, men der trækker vi socialdemokrater altså grænsen. Som i så at sige alt lader vi ofte Bjarne Laustsen udtale sig på vi socialdemokraters vegne, og således også her, hvor hans for en gangs skyld korte, men præcise kommentar var: ØF!

Forsiden